Voorzitter neemt afscheid tijdens ledenvergadering Plaatselijk Belang Munnekezijl

MUNNIKEZIJL -  In dorpshuis De Schans werd woensdag 30 maart jl. de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang Munnekezijl gehouden. De opkomst was erg groot, ruim 60 personen woonden de vergadering bij.

Op de agenda stond onder andere het afscheid van voorzitter Ben Helmholt. Helmholt is vijftien jaar lang actief geweest binnen het bestuur van Plaatselijk Belang Munnekezijl, in drie periodes van vijf jaar. Hij is begonnen als bestuurslid, daarna werd hij penningmeester en de laatste termijn was Ben Helmholt voorzitter. Ben kreeg als dank een karikatuurtekening van zichzelf uit handen van de opvolgend voorzitter, Albert Jan Zijlstra. Ook Bens vrouw Anja werd niet vergeten, zij kreeg een mooie bos bloemen. Na afloop van de vergadering was er tijd om gezellig na te praten en Helmholt persoonlijk te bedanken voor zijn jarenlange inzet.