Verschillende himmelacties georganiseerd in Dantumadiel en Dongeradeel

Dokkum - DAMWALD - Afgelopen weekend hebben er weer verschillende acties plaatsgevonden in het kader van de jaarlijkse himmeldagen. De himmeldagen worden in de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel ieder voorjaar georganiseerd. Inwoners, waaronder veel jeugd, ondernemen dan allerlei acties om samen de omgeving op te ruimen. De gemeenten stellen containers en prikstokken ter beschikking en halen na afloop het afval op.

Op vrijdag 1 april gingen leerlingen van CBS De Gearing in Ee op pad in het kader van de himmeldagen. Ze gingen vooral in hun eigen straat aan de slag om de schoonste straat van Ee te worden. Woensdag 6 april wordt bekend gemaakt welke straat de schoonste straat van Ee is en daarmee de ‘Gouden Griper’ wint. Ook leerlingen van IBS it Pompeblêd uit De Westereen gingen vrijdag 1 april aan de slag met een himmelactie. Gewapend met een vuilniszak en grijper hebben zij de omgeving rondom hun school opgeruimd. De kinderen waren erg verbaasd over het afval wat ze tegen kwamen en wilden best vaker een dagje ‘himmelje’. In Nes is op zaterdag 2 april een groep van zo’n 20 vrijwilligers actief geweest om het dorp er een stukje mooier op te maken. De kinderen hebben het zwerfafval opgeruimd, terwijl de vrijwilligers de beplanting rondom het sportveld hebben gesnoeid. Het sportveld van Nes heeft er zo weer een paar meter bij gekregen. Al met al waren de himmelacties zeer geslaagd. Niet alleen is de omgeving weer schoner geworden, ook zijn de kinderen zich bewuster geworden van zwerfafval.