Buurtzorg+ in Ferwerderadiel

FERWERT - Sinds begin van dit jaar mag Buurtzorg Ferwerderadiel zich een Buurtzorg+ team noemen. Dit betekent, dat er nog nauwer samengewerkt wordt met gespecialiseerde fysiotherapeuten en een ergotherapeut.

In eerste instantie is er een nauwe samenwerking gestart met Fysio Ferwert en Bakker training en therapie. Van Fysio Ferwert heeft Yvette Bakker de cursus geïntegreerde wijkzorg gevolgd, van Bakker is dit Iris Pinkster. Beide fysiotherapeuten zijn voor deze cursus geslaagd en mogen zich nu thuiszorgtherapeuten noemen. Buurtzorg Ferwerderadiel heeft voor twee fysiopraktijken gekozen, omdat zij in een uitgestrekt gebied werkzaam zijn en daardoor met vele verschillende huisartsen en therapeuten te maken hebben. De ergotherapeut is werkzaam bij mensen aan huis in de omgeving van Ferwerderadiel. Tijdens de cursus kwamen meerdere onderwerpen aan bod, zoals het effectief samenwerken, de zorg voor mensen met een chronische aandoening, samenwerking ten behoeve van terminale en palliatieve zorg in de wijk en de fysieke en mentale belasting &belastbaarheid van de zorgmedewerkers. De bedoeling is dat de zorg rondom de cliënt wordt georganiseerd. Er wordt flexibel samengewerkt door de verschillende disciplines, zoals Buurtzorg, fysiotherapeut en ergotherapeut. Op deze manier is het nog beter mogelijk om langer thuis te wonen. De ergotherapeut kan tips geven om de woonomgeving zo veilig mogelijk te maken (zoals gebruik maken van een douchestoel, rollator en evt andere hulpmiddelen). De fysiotherapeut kan werken aan het verbeteren van de conditie tijdens of na ziekte, kan masseren bij pijn, ontspanningsoefeningen aanleren etc. Hierdoor blijven mensen langer zelfredzaam en worden de mantelzorgers minder belast. Er wordt gelet op valgevaar en gebruik van hulpmiddelen. Ook wanneer iemand in de terminale fase verkeerd is soms specifieke kennis nodig om onnodig lijden en pijn te verlichten of, als dat mogelijk is, te voorkomen. De Buurtzorgmedewerkers (verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden IG) signaleren dagelijks problemen. Door een bredere inzet met meer kennis hopen zij de cliënt zo lang mogelijk in zijn of haar eigen thuissituatie te kunnen laten wonen. Volgens de minister kan met behulp van de geïntegreerde thuiszorg (Buurtzorg+) 80% van alle zorgvragen thuis opgevangen worden. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan hetzelfde doel. De korte lijntjes, die cliënten inmiddels gewend zijn van Buurtzorg, zullen hierin herkenbaar blijven. Geen tussenkomst van derden, maar overleg tussen de mensen die ook daadwerkelijk de zorg thuis verlenen.