Reünie ter ere van 50-jarig jubileum GSVV

GSVV - bestaat dit jaar 50 jaar. Dit jubileumjaar zal niet ongemerkt voorbij gaan en het weekend van 16, 17 en 18 juni is dan ook gevuld met diverse leuke activiteiten, waaronder een grote reünie op zaterdag 18 juni.

Deze reünie is vanzelfsprekend bedoeld voor de huidige leden en oud-leden, maar natuurlijk ook voor (oud)bestuursleden, (oud)vrijwilligers, (oud)leiders en (oud)sponsoren. Iedereen die het wit-rode shirt gedragen heeft en/of de club een warm hart toedraagt, kan in juni nog een keer naar sportpark ‘t Kleaster in Gerkesklooster-Stroobos komen. He programma van deze dag ziet er als volgt uit: vanaf 12.00 uur inloop met koffie, 13.00 uur lunch met soep en broodjes, 14.00 uur mogelijkheid tot deelname aan het Bumperball Tournament en bekijken van de expositie over het 50-jarig jubileum. Om 18.00 uur de bekendmaking van het elftal van de halve eeuw, 19.00 uur aanvang buffet en vanaf  21.00 uur een feestavond met de live-band. Aanmelden kan via het formulier op de website van GSVV. Lukt het niet digitaal, dan is het formulier ook af te halen in de kantine of bij Alice Niewijk, Brouwerij 3 9873 RS Gerkesklooster. Het formulier kan ook weer ingeleverd worden op bovenstaand adres. Let op: Ook huidige leden moeten zich aanmelden. De kosten bedragen € 25.00 p.p. hierbij zijn de lunch en buffet inbegrepen.