Uitreiking eerste exemplaar 'Liefde tussen Kollum en Perak'

EE - In een boerderij aan de Achterwei in Ee werd zaterdagmiddag 16 april het eerste exemplaar van het boek 'Liefde tussen Kollum en Perak' uitgereikt. Het boek werd geschreven door Reinder H. Postma. Hij reikte dan ook het eerste exemplaar uit aan de 91-jarige Jaap Boersma. Het boek bevat een autobiografie van Broersma, waarin een treffend tijdsbeeld geschetst wordt van het platteland en het boerenbedrijf rond 1930. 

Met zijn 91 jaar heeft Broersma in de loop der jaren veel zien veranderen en daar verhaalt het boek dan ook over. Verder komt de familie Broersma in en rond Ee aan bod en de familie Bosgraaf in de omgeving van Kollum en Oudwoude. Het verhaal gaat daarnaast langs de emigratie in de jaren rond de oorlog, de oorlogsjaren zelf en de godsdienstige context van Ee en omgeving waartegen dit verhaal zich afspeelt. Tot slot krijgt de lezer een kijkje in het leven van een Indiëganger. Bovendien heeft Jaap de reis erheen uitvoerig en beeldend beschreven. Aan boord van de Boissevain vaart hij op 26 april 1947 naar Indië in de veronderstelling dat hij daar twee jaar zal blijven. Het worden er uiteindelijk drie. Er zijn uit die tijd ook opnames op 78-toerenplaten bewaard gebleven met ingesproken boodschappen. Door alles heen klinkt de hunkering naar de liefde van zijn meisje, Minke Bosgraaf, die achterblijft, het gemis van zijn dierbaren en de blijdschap over de terugkeer. Het boek is te bestellen bij Reinder H. Postma, telefoonnummer 0511-452100 Foto’s: Sake Beerstra