Uitreiking eerste Europass voor vrijwilligers

BUITENPOST - Al sinds 2014 is het mogelijk om als vrijwilliger bij sociaal-cultureel centrum ‘it Koartling’ in Buitenpost in aanmerking te komen voor de Europass voor vrijwilligers. Op donderdag 14 april was het uiteindelijk zover, dat het allereerste document kon worden uitgereikt. Een belangrijk moment voor de betreffende vrijwilliger én alle betrokken instellingen.

In eerste instantie had sociaal-cultureel centrum ‘it Koartling’ een aantal jongeren (VMBO-scholieren) op het oog. Voor hen zou het traject, dat je moet doorlopen om een Europass te kunnen krijgen, een mooie stimulans zijn met het oog op een vervolgstudie. Dat lukte helaas niet. Voor volwassen vrijwilligers kan de Europass eveneens heel zinvol zijn, maar dat ligt minder voor de hand. Het moet namelijk passen bij wat je voor jezelf wilt bereiken; je persoonlijke doelen. Bovendien moet het vrijwilligerswerk de ruimte bieden om te werken aan de competenties die je graag wilt leren. Vrijwilligerswerk is niet alleen leuk en zinvol, maar je vergroot er óók je kennis en vaardigheden mee. De Europass maakt het mogelijk om die vast te leggen. En, niet onbelangrijk: de Europass is een initiatief van de EU en het gaat om een officieel, erkend document. De Europass is er daarom eveneens voor studenten en mensen die stage lopen. Vrijwilligers kunnen de Europass bijvoorbeeld gebruiken tijdens sollicitaties wanneer zij op zoek zijn naar een betaalde baan. Met de uitgifte van de Europass voor vrijwilligers wil sociaal-cultureel centrum ‘it Koartling’ niet alleen laten zien dat de organisatie het vrijwilligerswerk bijzonder serieus neemt, maar óók dat zij wil investeren in de persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling van vrijwilligers.  ‘It Koartling’ is bevoegd tot uitgifte van de Europass. Je krijgt het document echter niet zómaar. Er moet namelijk een traject worden doorlopen dat de inhoud van het geheel waarborgt. Na een kennismakingsgesprek worden allereerst afspraken gemaakt met betrekking tot de competenties die de vrijwilliger wil leren. Vervolgens wordt samen het project gekozen dat past bij de competenties die betrokkene wil leren. Daarna begint hij of zij voor de afgesproken periode aan de werkzaamheden die bij het project horen. Na de afgesproken periode – en wanneer is aangetoond dat de vrijwilliger de kennis en ervaring heeft opgedaan – wordt de Europass uitgereikt. Tietje Berga uit Kootstertille is de eerste vrijwilliger die de Europass uitgereikt kreeg. Zij is door de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Achtkarspelen gestimuleerd om vrijwilligerswerk te gaan doen. Zodoende kwam zij terecht bij ‘it Koartling’, dat sinds eind 2014 een lokaal vrijwilligerssteunpunt heeft. Tietje is op 9 februari 2015 als vrijwilliger bij het steunpunt begonnen als 'intercedent', dat wil zeggen: bemiddelaar tussen vraag en aanbod. In die hoedanigheid heeft Tietje meegeholpen om vorm te geven aan het kersverse Vrijwilligerssteunpunt. Daarnaast heeft zij contacten gelegd en onderhouden met allerlei vrijwilligersorganisaties, en heeft zij actief bemiddeld bij het vinden van passende functies voor (potentiële) vrijwilligers. Niet voor iedereen is een pasklare vrijwilligersbaan beschikbaar. Daarom moet vaak eerst het een en ander worden geregeld, waarbij Tietje de betrokken vrijwilligers heeft bijgestaan met begeleiding en ondersteuning. Ook heeft zij een speciale training gevolgd, waardoor zij in de praktijk beter met allerlei situaties kan omgaan. Op deze manier kon een traject van ruim een jaar worden uitgezet waarin Tietje in staat werd gesteld vrijwel alle mogelijke competenties te verwerven. Foto: Sake Beerstra