Plan voor onderwijshuisvesting weer later

Dokkum - DOKKUM - Een integraal huisvestingsplan voor het onderwijs in de gemeente Dongeradeel is ook voor de zomer van 2016 niet klaar. Een visie van onderwijskoepel Arlanta is inmiddels wel klaar. Een door de gemeenteraad van Dongeradeel vastgesteld totaalplan wordt echter niet eerder verwacht dan tussen oktober en kerst van dit jaar. Wethouder van der Ploeg maakte dat duidelijk tijdens de raadscommissie Omkriten.

Verslag: Wytse Pyt de Jager Hij nam de beantwoording van de verschillende vragen aan wethouder Pytsje de Graaf, die tijdens de vergadering afwezig was, over. Het onderwerp stond overigens niet op de agenda, maar in verband met de jaarrekening van Roobol kwam het plan ter sprake. Er wordt al ruim acht jaar gesproken over een integraal onderwijshuisvestingsplan. Onderwijsbestuurders en onderwijswethouder Pytsje de Graaf stonden in oktober vorig jaar nog lijnrecht tegenover elkaar in verband met hetzelfde onderwerp. De gemeente wilde toen eerst de overkoepelende visie van Arlanta zien om daarna een integrale afweging te kunnen maken. Dongeradeel verwachtte in oktober nog, dat er aan het eind van 2015 een gedragen en inzichtelijk nieuw plan aan de raad voorgelegd kon worden. De visie van Arlanta is er inmiddels wel, maar het onderwijshuisvestingsplan duurt weer een jaar langer dan eerder werd aangekondigd.