De Blide Sjongers treden op in Meckama State

KOLLUM - De Blide Sjongers, een koor voor mensen met een verstandelijke beperking, gaf afgelopen woensdag 13 april een concert in Meckama State.  De Blide Sjongers zijn in de wijde omgeving erg bekend en geliefd. Het koor telt 33 leden en speelt en zingt uit het hart en met groot enthousiasme.

Het loopt naar het eind van het seizoen en het is al bijna een traditie dat deze groep rond deze tijd in Meckama State komt zingen en spelen. Voor de pauze werden er vol overgave christelijke versjes gezongen, na de pauze stonden er Friese en Nederlandstalige liederen op het repertoire. Het was voor zowel het koor als de bewoners weer een geslaagde avond. In januari 2010 kreeg het koor de vrijwilligers prijs van de gemeente Kollumerland c.a. Dat het koor al zolang bestaat is mede te danken aan de inzet van de enthousiaste vrijwilligers. Altijd is het weer een feest en wordt met veel blijdschap  de naam van God groot gemaakt. Foto's: Sake Beerstra