Geheimen van verffabrikanten in bewaring

MARRUM -   Ruim 125 jaar geleden was Piet Koopmans uit Ferwert de oprichter van een verffabriek. In 1997 verhuisde de onderneming naar Marrum en tien jaar later was de overname door de Nelf, de Nederlandse Elektrische Lakfabriek. Bij het honderdjarig bestaan van dit oorspronkelijk Groningse bedrijf, werden maandag in Marrum de complete bedrijfsarchieven van Nelf in bewaring gegeven bij het historisch en letterkundig centrum Tresoar.

Ook de geschiedenis van de P.K. Koopmans Verffabriek, die al ontstond in 1884, is hiermee toegevoegd aan een rij van prominente Friese bedrijven. Barteld de Vries van Tresoar heeft de historie van Nelf, Koopmans, Kiewit de Jonge, Feenstra en Drenth geïnventariseerd en kwam tot een rij van dertien meter archiefmateriaal met correspondentie, kasboeken, jaarverslagen, foto’s, folders én natuurlijk de altijd zo goed bewaarde geheime verfrecepten van vijf verschillende fabrieken. In Marrum werd het archief compleet gemaakt door directeur Paul Dokter, die voor Bert Looper van Tresoar het aller eerste aandelencertificaat uit 1916 had meegenomen. De huidige fabriek van Nelf verrees in 1997 aan de rand van Marrum. Piet Klaas Koopmans maakte de opening nog mee, maar overleed kort daarna. Nelf nam de fabriek over en verhuisde al gauw ook de eigen productie naar Marrum. In 2007 nam huidige directeur Paul Dokter de fabriek en de merken van Koopmans over. Met nu 95 vaste medewerkers groeit het bedrijf in Marrum nog steeds en er zijn al weer plannen voor een investering 1,5 miljoen euro in een nieuw magazijn. Barteld de Vries noemde het bijzonder dat Koopmans Lakfabrieken al 25 jaar langer bestaat dan Nelf en nu dan toch het nagenoeg complete archief veiliggesteld werd. Alles wordt nu in Leeuwarden beheerd in een klimaat gereguleerde ondergrondse ruimte, maar is binnenkort wel voor iedereen te raadplegen bij Tresoar. Tekst en foto: Bram Buruma