Geslaagde KEaRN Tour

BURGUM - KEaRN Welzijn organiseerde op dinsdag 19 april de KEaRN Tour voor wethouders, raadsleden, wmo-adviesraad, beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden. Zo'n 20 deelnemers konden op zes locaties in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen zelf ervaren wat KEaRN Welzijn zoal doet. Bij de start in Burgum gaf Frouwina van Dekken (vanuit KEaRN de coach van de Dorpenteams in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel) uitleg over de rol van KEaRN binnen de Dorpenteams. Daarna gingen de deelnemers in drie groepen de gemeenten in om daar verschillende projecten te bezoeken.

Zo was er in de Bodaanstraat te Hurdegaryp de mogelijkheid om met bewoners in gesprek te gaan over wat het KEaRN project #straatbabbel voor hen heeft opgeleverd. In Kootstertille werd aandacht besteed aan KEaRN Buurtbemiddeling: vrijwilligster Bea gaf voorbeelden van situaties waarbij zij tussen ruziënde buren heeft bemiddeld en wat er bij komt kijken om dit succesvol te kunnen doen. Andere onderwerpen tijdens de tour waren It lûd fan Achtkarspelen 2.0, de Acties tegen eenzaamheid die KEaRN samen met het Koartling organiseerde in Buitenpost, het project Tytsjerksteradiel beweegt (waarbij de deelnemers zelf ook sportief aan de slag moesten) en de rol van de jongerenwerker bij de jeugdsoos in Noardburgum. In de KEaRN Vrijwilligerscentrale was een expositie over vrijwilligerswerk en stond de wensboom (gebruikt tijdens de Weken van de Mantelzorger) met enkele wensen. Natuurlijk waren er veel collega's aanwezig om vragen te beantwoorden. Bij terugkomst in Burgum was er de mogelijkheid om onder het genot van een kop koffie en wat lekkers nog even na te praten en de ervaringen te delen. De reacties waren zeer positief, het zelf in gesprek gaan met medewerkers, vrijwilligers en bewoners gaf een goed beeld van de werkzaamheden van KEaRN in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.