Excursie en lezing: ‘Weidevogelbeheer op een modern landbouwbedrijf’

KOLLUM -   Het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy organiseert op vrijdag 29 april a.s. om 14:00 uur een bijeenkomst en excursie op het melkveebedrijf Reyer den Hartog in Kollum. Het thema deze middag is: ‘Weidevogelbeheer op modern landbouwbedrijf’.

Tijens deze bijeenkomst zal veehouder Reyer den Hartog uiteenzetten hoe hij in de praktijk weidevogelbeheer samen laat gaan met een moderne bedrijfsvoering. Op het melkveebedrijf van den Hartog in Kollum wordt al jaren succesvol weidevogelbeheer toegepast. Na jaren van inspanning, onder meer door de aanleg van kuikenstroken en bonteweideranden, plasdrassystemen en kruidenrijke percelen, is bij hem een kentering te zien in de daling van de weidevogelstand. Dit succes is tot stand gekomen met stimulerende maatregelen, de vogelwacht Kollum en financiële tegemoetkoming van gederfde opbrengsten. Den Hartog laat zien dat de inrichting van percelen in mozaïekverband mogelijk is en hoe dat kan worden ingepast in een moderne bedrijfsvoering. Juist door het professionele karakter van het melkveebedrijf kan den Hartog de percelen zo inrichten dat er een verdienmodel ontstaat tussen de melkveehouderij en het weidevogelbestand. Door deze manier van bedrijfsvoeren ontstaat er ook een maatschappelijke wenselijke situatie. Boeren passen het landschap in waar het kan, ondersteunende functies zoals waterberging kunnen gecombineerd worden, en geven de bedrijfsvoering voorrang waar het praktisch is. Samenwerken met Wetterskip, Provincies en natuurorganisaties is hier bij het credo. De bijeenkomst begint met een ontvangst met een kop koffie of thee in de ontvangstruimte van het moderne melkveebedrijf. Daarna kunnen de excursiegangers op een wagen een tocht maken over de percelen welke voor de weidevogel zijn ingericht. Daar zien ze randen met minder gras en plasdrassystemen. Den Hartog geeft ter plekke uitleg. Na deze tocht kan het melkveebedrijf bekeken worden waar 500 melkkoeien en 300 stuks jongvee op 300 hectare gehouden worden. De middag wordt afgesloten met een nazit en drankje. Er is beperkt plek, dus opgave is noodzakelijk en kan alleen via www.aanmelder.nl/fa2. Locatie: Melkveebedrijf Reyer den Hartog, Willem Loréweg 30 in Kollum.