Start dijkverbetering Zwarte Haan, Holwerd en Wierum

Dokkum - Innovatieve bescherming Waddenzeedijk Friese kust gestart

ZWARTE HAAN - In opdracht van Wetterskip Fryslân is Heijmans maandag 25 april officieel gestart met de verbetering van de Waddenzeedijk. Over een traject van 13 kilometer krijgt de dijk een laag Elastocoast; innovatief en natuurvriendelijk materiaal dat de dijk ook de komende 50 jaar duurzaam beschermt tegen erosie en hoogwater. Voor het eerst in Nederland wordt dit materiaal op deze grote schaal toegepast voor een dijkverbetering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Met het aanbrengen van de eerste laag Elastocoast gaven programmadirecteur Roeland Hillen van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma en dagelijks bestuurder Bé de Winter van Wetterskip Fryslân het startsein voor de werkzaamheden.

Bé de Winter: ,,Dankzij dit innovatieve materiaal is het verwijderen van de dijkbekleding niet nodig. Hierdoor kunnen wij het project in een kortere periode, tegen lagere kosten en met minimale hinder voor omgeving en natuur uitvoeren." Roeland Hillen: ,,De komende jaren staan we in Nederland voor de grootste dijkverbeteringsoperatie ooit. Zo’n 1100 kilometer wordt via het Hoogwaterbeschermingsprogramma aangepakt. Met dit soort innovaties houden we de kosten in bedwang. Een bijzondere dag voor de dijkenbouwers in Nederland."

Het werk is nodig omdat de dijk ter hoogte van Zwarte Haan, Holwerd en Wierum niet meer voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. De onderkant van de dijk krijgt aan de zeezijde een dikke laag Elastocoast: steen gemengd met twee componenten bindmiddel. Dit nieuwe materiaal is twee keer zo sterk als asfalt en remt door de open structuur de golven. Ook vormt het een goede ondergrond voor algen, wieren, schelpdieren en andere kleine organismen aan de waterkant van het Natura 2000gebied Waddenzee. Het wordt ter plaatse gemaakt in een speciaal ontwikkelde productieinstallatie en vervolgens aangebracht op de dijk. Uiterlijk 1 oktober 2016 is de dijkverbetering klaar. De totale projectkosten bedragen 12 miljoen euro.

De werkzaamheden aan de Waddenzeedijk zijn te volgen via website www.kijkopdewaddenzeedijk.nl, twitter @waddenzeedijk en facebook/kijkopdewaddenzeedijk.

Naast de verbetering van de Waddenzeedijk Friese kust is Wetterskip Fryslân in 2015 gestart met de verbetering van de IJsselmeerdijk in Lemmer en de verbetering van de Waddenzeedijk op Ameland. Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft het waterschap inmiddels negen projecten afgerond.

Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, onderdeel van het Deltaprogramma, is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het Hoogwaterbeschermingsprogramma de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 kilometer aan dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt.

Verspreid over 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.