Lintjesregen in de regio

KOLLUM - Door burgemeester Bearn Bilker werden dinsdagmorgen vier Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan inwoners van de gemeente Kollumerland c.a. die zich gedurende een lange reeks van jaren uiterst verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Bilker deed dit in het gemeentehuis in Kollum. Alle vijf zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het betrof de broers Dirk (61) en Oebele (57) Bijlstra uit Westergeest, Ankje Enting-Ruwersma (64) uit Burum en Wierd Kooistra (70) uit Westergeest.

In de gemeente Dantumadiel werden dit jaar vijf personen onderscheiden tijdens de Lintjesregen op dinsdag 26 april. Ze ontvingen de onderscheiding voor hun bijzondere verdiensten voor de maatschappij. De versierselen werden opgespeld door burgemeester Sicko Heldoorn van de gemeente Dantumadiel in de raadszaal van het gemeentehuis in Damwâld. Het betrof Jouke Dantuma (51 jaar) uit Driezum, Johannes Haakma (62 jaar) uit Damwâld, Doete Postma-Douma (66 jaar) uit te Feanwâlden, Lieuwe van der Veen (67 jaar) uit te Feanwâlden en Elserd Zijlstra (62 jaar) uit te Damwâld. Allen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Gerben Gerbrandy van Achtkarspelen heeft dinsdag vier Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt in de raadzaal van het gemeentehuis in Buitenpost. Klaas Renkema (geboren 08-05-1952) en dienst echtgenote Willy Renkema-Homan (geboren 12-09-1951) uit Buitenpost en en Jikkie Bloembergen-Kloosterman (geboren 16-04-1956) uit Kootstertille zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau Gertie Papenburg (geboren 30-09-1950) uit Buitenpost is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester E.J. ter Keurs reikte dinsdagmorgen aan een vijftal inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel een Koninklijke Onderscheiding uit, waaronder twee echtparen. Het betrof het echtpaar Cornelis Arend Spronk (70) en Neeltje Spronk-Mulder (69) uit Oentsjerk, die beide werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Daarnaast Jacob Plantinga (71) uit Garyp, het echtpaar Petrus Smedinga (69) en Grietje Smedinga-Bosma (67). uit Ryptsjerk, alle drie benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Meer over de gedecoreerden in het Nieuwsblad van Noordoost-Friesland van a.s. vrijdag.