Vier Koninklijke Onderscheidingen in Kollumerland c.a.

KOLLUM - Burgemeester Bearn Bilker reikte op dinsdag 26 april vier Koninklijke Onderscheidingen uit in het gemeentehuis van Kollumerland c.a.. Dirk Bijlstra uit Westergeest, Oebele Bijlstra uit Westergeest, Ankje Enting-Ruwersma uit Burum en Wierd Kooistra, eveneens uit Westergeest, werden allen benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’. 

Dirk Bijlstra uit Westergeest De heer Bijlstra (61) is geboren op 27 januari 1955 te Kollumerland en Nieuwkruisland. Hij ontvangt de onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ voor de volgende verdiensten: 1965-heden: vrijwilliger en voorzitter (vanaf 1995) van de Brassband De Bazuin te Triemen-Westergeest 1985-heden: vrijwilliger bij vereniging Plaatselijk Belang Westergeest. Ook wordt de    werkplaats, materiaal en gereedschap beschikbaar voor uiteenlopende    dorpsactiviteiten 1990-heden: vrijwilliger bij tennisvereniging Foestrum te Westergeest 1990-heden: vrijwilliger bij de PKN kerk van Oudwoude/Westergeest (o.a. jeugdouderling, hulpkoster, begeleiden van bijzondere diensten op trompet) 1995-heden: vrijwilliger feestcommissie Westergeest Tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei blaast de heer Bijlstra al meer dan 30 jaar op zijn trompet The Last Post bij de Engelse graven op het kerkhof te Westergeest. Oebele Bijlstra uit Westergeest De heer Bijlstra (57) is geboren op 30 mei 1958 te Kollumerland en Nieuwkruisland. Oebele is de broer van Dirk Bijlstra. Hij ontvangt de onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ voor de volgende verdiensten: 1969-heden: vrijwilliger en lid van Brassband De Bazuin te Triemen-Westergeest 1986-1996: penningmeester feestcommissie Westergeest 1990-heden: medeoprichter, bestuurslid en redactielid dorpskrant ‘De Foestrumer’   Westergeest 1990-heden: bestuurslid en verrichten onderhoudswerkzaamheden MFC De Tredder    Westergeest (voorheen Fokkema’s Pleats) 1992-heden: vrijwilliger en lid tennisclub Foestrum Westergeest (betreft het onderhoud van   de tennisbaan) 2012-heden: kerkrentmeester van de PKN kerk Oudwoude-Westergeest 2013-heden: medeoprichter en bestuurslid van de Stichting TWA te Westergeest. Deze   stichting heeft als doel het in stand houden van kerkelijke gebouwen in    Westergeest en Oudwoude Ankje Enting-Ruwersma uit Burum Mevrouw Enting-Ruwersma (64) is geboren op 22 januari 1952 te Kollumerland en Nieuwkruisland. Zij ontvangt de onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ voor de volgende verdiensten: 1975-2015: redacteur van het kerkblad ‘Zegt het voort’ PKN kerk te Burum, Munnekezijl en Warfstermolen 1982-1985: bestuurslid van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs te Burum 2000-2014: lid van de Zendingscommissie PKN kerk Burum, Munnekezijl en Warfstermolen 2002-2014: kerkenraadslid (diaken) PKN kerk Burum, Munnekezijl en Warfstermolen 2009-heden: lid van de liturgiecommissie PKN kerk Burum, Munnekezijl en Warfstermolen Wierd Kooistra uit Westergeest De heer Kooistra (70) is geboren op 7 juli 1945 te Kollumerland en Nieuwkruisland. Hij ontvangt de onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ voor de volgende verdiensten: 1982-1989: bestuurslid en trainer voetbalvereniging Hardegarijp 1993-heden: bestuurslid en voorzitter Plaatselijk Belang Westergeest 1994-2009: bestuurslid en voorzitter voetbalvereniging WTOC (Westergeest, Triemen,   Oudwoude) 1995-2015: medeoprichter en voorzitter Club van 100 voetbalvereniging WTOC 2009-heden: vrijwilliger begraafplaats Westergeest 2010-heden: secretaris WMO-raad gemeente Kollumerland c.a. 2012-2014: medeoprichter en vrijwilliger stichting TWA Tsjerken (stichting t.b.v.    instandhouding kerkelijke gebouwen Westergeest en Oudwoude) 2012-heden: medeoprichter en voorzitter Enerzjy Koöperaasje Westergeest (EKW) De EKW is opgericht om samen te werken aan duurzame energie. 2013-2015: voorzitter Organisatiecomité 1250 jaar Westergeest (in 2015 is het 1250 jarig bestaan van Westergeest gevierd) 2014-heden: voorzitter Stichting Algemene Belangen Westergeest 2014-heden: interim-voorzitter (2014) en voorzitter (vanaf 2015) voetbalvereniging WTOC