Provincie wil investering veiligheid verkeerssituaties Dongeradeel

DOKKUM - De provincie wil de komende jaren 30 miljoen euro extra investeren om provinciale wegen veiliger te maken, onder andere in de gemeente Dongeradeel. Het voorstel is om twee kruispunten veiliger te maken voor verkeer op de provinciale weg tussen Ternaard en Metslawier (afslag Wierum en afslag Oosternijkerk).

Met name het veiliger maken van de afslag bij Wierum is een lang gekoesterde wens van gemeente, politie en omliggende dorpen. Dit kan door de aanleg van een middengeleider. Bij de afslag Oosternijkerk (Mûnewei) moet de oversteekbaarheid en daarmee de verkeersveiligheid aanzienlijk verbeteren door de aanleg van een rotonde of middengeleider. Provinciale Staten nemen halverwege dit jaar een besluit over het beschikbaar stellen van de gereserveerde 30 miljoen euro. Daarna kan gekeken worden welke maatregelen op welke locaties uitgevoerd worden.