Crowdfunding voor restauratie wapenborden en graven

DRIEZUM - De Driezumer Tsjerk is gestart met een crowdfunding actie. Dorpshistoricus Jouke Dantuma is gevraagd om middels crowfunding geld in te zamelen voor de restauratie van de eeuwenoude wapenborden en graven, die in de Driezumer Tsjerk aanwezig zijn. Nu de adel uit het dorp is verdwenen wil het kerkbestuur de graven weer zichtbaar maken.

Crowdfunding is het (online) ophalen van middelen, meestal geld, voor een idee of plan. De crowdfundig start op 18 april en eindigt op 30 mei. Donaties kunnen via de website www.voorjebuurt.nl/noordoost-fryslan worden gedaan. Driezum kende vroeger vele adellijke families, zoals de Van Sytzama’s, Canter Visscher, Canter van Oosten, Halbada’s, Jarichsma’s, Van Goslinga, Liaukema, Van Knijfs en meer. Het enige tastbare uit die periode zijn nog de herenbanken, wapenborden en grafzerken in de kerk. Met het verdwijnen van deze monumentale herinneringen, zouden de banden tussen deze eeuwenoude geslachten en het dorp Driezum definitief worden verbroken. Om dit stukje cultuur-historisch erfgoed te bewaren voor de toekomst, zou er nu moeten worden ingegrepen door deze te restaureren. De graven, die nu onder de houten vloer ligt, zullen weer zichtbaar worden gemaakt. De oudste, met rijk beeldhouwwerk van familiewapens en engelenfiguren, draagt het opschrift: ‘Anno 1581 den 20 Mei sterf de Edele Erentfeste Heerschap Tjepke van Goslinga. Anno 1582, den 5 Mei sterf de Edele Eerbare Juffrou Anna van Liaukema syn Huisfrou’. Dit opschrift is, nadat er een houten vloer in de kerk is gelegd, als herinnering aan de fraaie zerk die het graf afsloot, op de wapensteen die in de muur is ingemetseld, overgebracht. Deze grafzerk ligt recht tegenover de preekstoel op de grafkelders behorende bij Jarichsma State. Het overbrengen van de tekst van een grafzerk op een wapensteen is ook gebeurd met die van de familie Camstra-Ropta. Van deze familie is een grafzerk uit 1582 met familiewapen bekend. Ook liggen er maar liefst negen grafzerken, behorende bij de grafkelders van Canter State, ooit een prachtige buitenplaats op de Driezumer Terp, onder de houten vloer. Op de eerste, vrij grote steen staat alleen de naam ‘Canter’. Midden in de kerk ligt nog een zerk op het graf van Adrianus Canter Visscher: ‘De Hoog Edel gestrenge Heer Mr. Adrianus Canter Visscher, Grietman over Dantumadeel en Gecommiteerde Staat ten Landsdage, enz. enz., overleden den 19, begraven den 26 juli 1782’. Deze zerk is aan het begin van de Napoleontische tijd, tijdens de Bataafse Revolutie in 1795 omgekeerd. Hiermee voorkwam men dat revolutionairen de zerk zouden beschadigen. Door de steen in 1841 weer te kantelen, waren tekst en wapen weer zichtbaar voor de kerkgangers. Op dinsdag 10 mei (19.30 uur) zal Bauke van der Pol in de kerk een lezing verzorgen over deze bijzondere Driezumer, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Ook zal op de avond aandacht worden besteed aan de historie van de Kerk en haar interieur. Het is de bedoeling om de houten vloer, die aangetast is door houtboorders of houtrot, te vervangen door een geïsoleerde betonvloer met vloerverwarming. De graven zullen moeten worden gerestaureerd en met glasplaten worden beschermd tegen bezoekers. Ook de wapenborden aan de wanden zijn slecht leesbaar en soms beschadigd en dienen gerestaureerd te worden. De ontwikkelingen van de restauratie zijn op de voet volgen via facebook.com/RestauratieDriezumerKerk.