Bibliotheekpas als hulp bij leren van Nederlandse taal

BUITENPOST - Lezen helpt je om Nederlands beter te begrijpen en om de taal beter te spreken, je woordenschat wordt er groter door, kleine nuances in de taal worden duidelijker en je sociale vaardigheden verbeteren. Daarnaast helpt lezen om stress te verminderen en heeft lezen een positief effect op de gemoedstoestand.

Zo maar enkele zaken waarom lezen belangrijk is – waarom de bibliothéék belangrijk is. Niet alleen voor iedereen die de taal al beheerst en die lezen gewoon leuk vindt, maar vooral voor iedereen die om wat voor reden dan ook moeite heeft met de taal. Vreemdelingen die inburgeringsplichtig zijn geworden moeten de Nederlandse taal leren en leren hoe Nederlanders wonen en werken. Beheersing van het Nederlands zorgt ervoor, dat zij meetellen en kunnen meedoen aan de samenleving. Daarvoor vormen de lessen die momenteel door VWNN in sociaal-cultureel centrum ‘it Koartling’ in Buitenpost worden gegeven een goede basis: de lessen zorgen ervoor dat de cursisten het inburgeringsexamen met goed gevolg kunnen afleggen. Daarnaast is het echter wenselijk (zo niet noodzakelijk) dat de cursisten intensief met de Nederlandse taal kennismaken, door het regelmatige contact met Nederlandssprekenden en door te proberen zoveel mogelijk Nederlands te lezen. Dinsdag 26 april werden de cursisten van VWNN in ‘it Koartling’ door de bibliotheek in Buitenpost ontvangen. Zij werden niet alleen geïnformeerd over de mogelijkheden die de bibliotheek biedt, maar de cursisten ontvingen tevens allen de bibliotheekpas. Daarmee kunnen zij een jaar lang gratis van de bibliotheek gebruik maken. Een uitstekend initiatief dat bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid van deze mensen.