Toekomstbestendig onderwijs Dongeradeel

METSLAWIER - Het onderwijs is continue in beweging. Nieuw beleid en nieuwe uitdagingen vragen om creatieve mensen en visie voor de toekomst van onze scholen. Het CDA in Dongeradeel ging langs bij de Kristelike Basisskoalle de Rank in Metslawier en CBS de Springplanke in Engwierum en sprak met directeur Onno Bouma van de Rank en directrice Marianne Sollie van de Springplanke over het onderwijs in de regio.

Beide scholen hebben een stabiel aantal leerlingen, ongeveer 90 in Metslawier en 45 in Engwierum. Door goede samenwerking tussen scholen en binnen onderwijskoepel Arlanta is de kwaliteit van de scholen gewaarborgd. De scholen hebben een belangrijke sociale functie in de dorpen als ontmoetingsplek en voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de dorpen. Daarbij spreekt vanzelf dat de kwaliteit van onderwijs gegarandeerd moet blijven. In Dongeradeel wordt gewerkt aan een huisvestingsplan, zodat er ook in de toekomst veilige en goed bereikbare scholen zijn. Eén van de belangrijkste uitdagingen waar alle scholen nu mee te maken hebben is het passend onderwijs. Leerlingen die moeite hebben met de lesstof en leerlingen die (hoog)begaafd zijn, moeten in normale klassen de ruimte krijgen om zichzelf in eigen tempo te ontwikkelen. Op kleine scholen, met combinatieklassen, legt dit extra druk op de leerkracht. De CDA delegatie sprak ook met de beide schoolhoofden over de staat van de schoolgebouwen in de regio, over onderwijs voor kinderen van vluchtelingen met een status en huisvesting in de dorpen, vandalisme van pubers en de opvoedkundige rol van leerkrachten en scholen. De input van de gesprekken wordt door de fractie gebruikt om een goed beeld te krijgen van wat er speelt en wat de belangen zijn. Deze kennis wordt gebruikt bij het maken van beslissingen maar ook als input voor onze landelijke politici.