Overname Sisa Kinderopvang door Kids First COP groep

Dokkum - Kids First COP groep maakt per 1 juni 2016 een doorstart met een groot deel van de locaties van Sisa Kinderopvang in Friesland.

DOKKUM - Kids First COP groep is verheugd te melden dat zij per 1 juni 2016 een doorstart gaat maken met Sisa Kinderopvang te Friesland. Met deze doorstart houdt Kids First COP groep een groot deel van de Sisa locaties open. Hierdoor wordt de continuïteit voor kinderen, ouders en medewerkers gewaarborgd. Ook het gastouderbureau wordt overgenomen. Het streven is om zoveel mogelijk vaste, en dus vertrouwde, medewerkers mee te nemen, zodat de kinderen geen hinder ervaren van de wisseling op organisatieniveau. Kids First COP groep zal vanuit haar eigen pedagogisch beleid werken met de intentie aan te sluiten bij de visie en uitgangspunten van de huidige opvang, zodat de kinderen continuïteit zullen ervaren. Dat betekent onder andere dat de huidige openingstijden gehanteerd zullen blijven. Kids First COP groep is een gedegen kinderopvangorganisatie, die naast kinderopvang ook opvoedingsondersteuning, vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) biedt.