Internationaal uitwisselingsproject  ‘In the footsteps of Bonifatius’

DOKKUM - Op verzoek van het Vriendschapscomité Dokkum-Crediton-Fulda en de gemeente Dongeradeel is het Dockinga College vmbo-gt een samenwerkingsproject aangegaan met de Konrad Adenauer Schule uit Petersburg-Fulda. Na oriënterende bezoeken op docentenniveau komt volgende week voor de eerste keer een groep Duitse leerlingen naar Noordoost-Friesland om hier met leeftijdgenoten in de voetsporen van Bonifatius te treden.

Na twee jaren van voorbereiding en contacten leggen is volgende week de tijd aangebroken om leerlingen van beide scholen de kans te geven de vreemde talen (in het bijzonder Engels)  communicatief te gebruiken en hun blik op de wereld te verbreden. Hierbij wordt gewerkt rond de levensgebieden politiek, economie en cultuur en willen de leerkrachten vanuit een krimpregio als Noordoost-Friesland dat hun leerlingen zich oriënteren op beroep en arbeid in de eigen regio en die in de industriestad Fulda en omgeving. Verschillende innovatieve Dokkumer bedrijven, zoals de Dokkumer Vlaggencentrale, SMI-Speciaal Metaal industrie, Probo Sign en Van der Gang Watches hebben hun medewerking toegezegd en zullen de leerlingen in hun bedrijven rondleiden. De opzet is dat ieder bedrijf laat zien wat zijn sterke kanten en producten zijn en hoe die producten (internationaal) op de markt gebracht worden. Culturele en sportieve ontmoeting Daarnaast zal er ruimte zijn voor educatieve, culturele en sportieve samenwerking en ontmoeting tussen de leerlingen en hun Duitse leeftijdsgenoten. Tijdens een schooldag zullen de leerlingen met elkaar werken en discussiëren rond de Europese waarden vrijheid, gelijkheid, menselijkheid en democratie. Woensdag zal de hele groep een cultureel uitstapje maken naar het Waddeneiland Ameland. De leerlingen verblijven bij elkaar in gastgezinnen, niet alleen in Dokkum, maar ook bij leerlingen uit verschillende dorpen in Noordoost-Friesland. Zo kunnen ze niet alleen op school en in de regio, maar ook thuis bij elkaar in de keuken kijken. Dinsdag worden de leerlingen en docenten op het gemeentehuis in Dokkum ontvangen door burgemeester Waanders. Het ligt in de bedoeling dat er in oktober van dit jaar een tegenbezoek wordt gebracht aan Fulda.