Twaalf plekken voor vluchtelingenopvang in Achtkarspelen

BUITENPOST - De gemeente Achtkarspelen heeft twaalf particuliere gronden aangeboden gekregen waarop vluchtelingenopvang gerealiseerd zou kunnen worden. De komende weken worden deze locaties beoordeeld door de gemeente.

De grond en locatie waarop vluchtelingen opgevangen kunnen worden moeten voldoen aan enkele voorwaarden. Voor de opvang van 300 tot 350 vluchtelingen is 2,5 tot 3 hectare grond nodig. De grond ligt bij voorkeur tegen de bebouwing aan of in de directe omgeving daarvan. De grond moet voor vijf tot tien jaar beschikbaar zijn tegen een acceptabele huurprijs. Een bouwrijpe locatie is een pré. Openbaar vervoer en een centrum zijn gelegen op maximaal 30 fietsminuten. Medische zorg, supermarkt en basisonderwijs is op maximaal 30 loopminuten afstand en voorgezet onderwijs op maximaal 60 fietsminuten. De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft het college op 31 maart 2016 opdracht gegeven een concreet plan te maken voor (nood)opvang voor 300 tot 350 personen op het bedrijventerrein De Swadde in Buitenpost of op een alternatieve locatie. Op termijn moet deze noodopvang omgevormd kunnen worden tot een AZC. Het college brengt eerst de alternatieve locaties in beeld. Eigenaren van particuliere grond konden zich tot 5 mei melden bij de gemeente. De komende weken beoordeelt de gemeente, in samenspraak met Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de twaalf aangeboden locaties. In juni gaat de gemeente in gesprek met inwoners. Wanneer de alternatieve locaties niet voldoen aan de voorwaarden, dan zal het college het plan voor opvang op De Swadde in Buitenpost verder uitwerken. De gemeenteraad neemt in het najaar een definitief besluit. Alle informatie over vluchtelingenopvang in Achtkarspelen is terug te vinden op www.achtkarspelen.nl/opvang Alle actuele informatie over vluchtelingenopvang in Achtkarspelen rechtstreeks in de mailbox ontvangen is ook mogelijk door een mail te sturen naar opvang@achtkarspelen.nl