Praktisch Verkeersexamen basisscholen in Kollumerland

KOLLUM - Het jaarlijkse praktisch verkeersexamen in Kollum stond afgelopen dinsdag 10 mei weer op de agenda van de basisscholen uit Kollumerland c.a. De start van het examen was om 9:00 uur vanaf het parkeerterrein achter De Colle, waarvandaan de leerlingen van de basisscholen zo'n vier kilometer fietsten. In totaal deden er negen scholen uit Kollumerland, met een totaal van 143 leerlingen, aan het examen mee.

De verkeersexamens worden georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland, de gemeente Kollumerland c.a. en de politie in Noordoost Fryslân. De politie heeft samen met Veilig Verkeer Nederland de route uitgezet en hield tijdens het examen een oogje in het zeil. Zo’n tien vrijwilligers assisteerden bij het verkeersexamen: zij beoordeelden de verrichtingen van de leerlingen op tien controleposten. Leerlingen van groep 8 maken na de zomervakantie de grote stap naar het voortgezet onderwijs. Dat betekent meer, soms zelfs veel meer, kilometers op de fiets in het verkeer. Theoretische verkeersles alleen maakt van leerlingen geen veilige verkeersdeelnemers, oefenen in de praktijk is heel belangrijk. In april deden de leerlingen al het schriftelijke verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. In de week voorafgaand aan het examen werden de fietsen van alle deelnemers gecontroleerd. Immers, alleen op een veilige fiets kunnen de leerlingen het praktisch verkeersexamen afleggen.