Schoonebekers in actie in dorpskern

SUMAR - Dorpsbelang Sumar wil een slechts tweehonderd vierkante meter groot gebied op de Sumarreheide tot natuurmonument laten bestempelen. Achtergrond hiervan is het voorkomen van het zeldzame bremkruid.

Voorzitter Alex Nijboer van Dorpsbelang Sumar onthulde dit woensdagmiddag bij een pilotproject op een stuk omheind weiland achter multifunctioneel centrum De Kamp in zijn dorp. Hier zijn een vijftigtal Schoonebeker heideschapen van het begrazingsbedrijf ‘By de hân’ van Martin Reitsma uit Gerkesklooster ingezet voor het begrazen. De gemeente Tytsjerksteradiel kan daarmee op kosten besparen voor groenonderhoud. Agrarisch serviceverlener Gjalt Looyenga draagt zorg voor de schapen, die in totaal op een tiental locaties in het dorp het gras kort zullen houden. Het idee is afkomstig van wethouder Doeke Fokkema, die, net als zijn collega Houkje Rijpstra, voor het loslaten van de woldragers een korte toespraak hield. Fokkema wees erop dat de schapen ook teken kunnen wegvangen, zodat hun inzet meerdere effecten sorteert. Een geplande korte toespraak van Reitsma bleef achterwege: ,,De skiep wolle graach út ‘e wein. Dat giet foar alles.” Nijboer juichte dat besluit toe. ,,Froeger stie der yn elke bleek in geit of skiep oan it spit. De tiid is feroare. Sa’n kudde is ek hartstikkene moai." Dorpsbelang hoopt dat de komst van de schapen ook de levendigheid in het dorp zal vergroten. In Heerenveen is bij een soortgelijk project de kudde ingezet bij het binnenhalen van Sinterklaas en zijn trawanten. In Sumar en eveneens bij een proef in Oentsjerk worden verdere initiatieven afgewacht. (Foto: Jelle Raap)