OP DE FOTO | Âlde Maaie in De Sûkerei Damwâld

DAMWALD - Van oudsher trad de landarbeider op Alde Maaie weer voor een heel seizoen in dienst van een nieuwe baas. De Súkerei besteedt hier ieder jaar aandacht aan, onder meer door de verhuizing met een boerenkar te tonen. Ook werden de woudhuisjes 'gereedgemaakt' voor de nieuwe bewoners.

In één van de huisjes kon men boekweit grutten proeven, Frisia uit Dokkum toonde klein pluimvee en het geheel werd muzikaal omlijst door een trekzak. Alde Maaie was van 1701 tot in de 20e eeuw de Friese naam voor de grote verhuisdag in de provincie Friesland. Dit gebeurde sindsdien elk jaar opnieuw, 12 mei was nu de grote verhuisdag en werd Alde Maaie genoemd. Op die dag werden ook de pachtovereenkomsten afgesloten en werden de knechten en meiden verhuurd voor het komende jaar. Sake Beerstra maakte een sfeerimpressie van Alde Maaie in De Sûkerei.