WoonFriesland verkoopt intramurale zorgcomplexen

GROU - WoonFriesland verkoopt de intramurale zorgcomplexen uit haar vastgoedportefeuille. Het betreft verpleeg- en verzorgingshuizen in elf Friese gemeenten. Met de opbrengsten gaat de woningcorporatie substantieel extra investeren in de verdere kwaliteitsverbetering en verduurzaming van haar woningbezit. Dit besluit past bij de nieuwe Woningwet en in het tien-jarenperspectief van WoonFriesland om zich toe te leggen op haar kerntaak: het verhuren van betaalbare woningen aan mensen met een smalle beurs. WoonFriesland geeft hiermee een forse impuls aan de Friese economie en werkgelegenheid.

De zorgcomplexen staan in elf verschillende gemeenten in Fryslân en zijn voor 85% verhuurd aan professionele zorgaanbieders. Ze worden als gehele portefeuille verkocht aan een partij die de verhuur aan de zittende huurders zal overnemen en zich committeert aan geldende gedragscodes voor goed verhuurderschap. Dit proces is onderworpen aan strikte regelgeving en wordt getoetst door de Autoriteit woningcorporaties (Aw), die valt onder de politieke verantwoordelijkheid van minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst. Intramurale zorgcomplexen bestaan grotendeels uit verpleeg- en verzorgingshuizen, beschermende woonvormen en vastgoed dat er onlosmakelijk mee verbonden is. WoonFriesland heeft de huurders van de zorgcomplexen per brief geïnformeerd over de voorgenomen verkoop en dat de huurcontracten doorlopen. Zij kunnen bij vragen een speciaal telefoonnummer bellen voor informatie. Ook de verenigingen voor huurdersbelangen, verenigd in het Platform Huurders, zijn geïnformeerd. De betrokken gemeenten zijn voor WoonFriesland een belangrijke partner in dit proces. Daarom heeft WoonFriesland al vorig jaar gesproken met de gemeenten om hen te informeren. WoonFriesland heeft toegelicht dat het besluit tot verkoop is ingegeven door een weloverwogen keuze om te focussen op haar kerntaak: het verhuren van betaalbare woningen aan mensen met een smalle beurs. Nu WoonFriesland wil overgaan tot verkoop van het intramuraal vastgoed, voert zij opnieuw gesprekken met de gemeenten en vraagt hen om hun zienswijze. Deze wordt voor 1 juli verwacht. Met de opbrengst van de voorgenomen verkoop én het al lopende kwaliteits- en wijkverbeteringsprogramma kan WoonFriesland de komende jaren 75% (circa 15.000 woningen) van haar woningbezit renoveren en verduurzamen. Daarmee kan ze de woningen steeds beter afstemmen op de vraag van huurders naar betaalbare, kwalitatief goede woningen in Fryslân. Daarnaast vindt er mogelijk nieuwbouw plaats. De extra investering die daarmee gemoeid is, betekent tegelijkertijd een forse economische impuls en werkgelegenheid voor de provincie.