Kort geding om bouw nieuwe sporthal

DOKKUM - De combinatie van Optisport en Dijkstra Draisma blijft als enige over als gegadigde voor het bouwen van de nieuwe sporthal bij zwembad het Tolhuisbad. De inschrijving van de andere partij – Sportfondsen en Vaessen Algemeen Bouwbedrijf – is ongeldig. Dat bevestigt ook de Rechtbank Noord Nederland in een kort geding, dat door die partij werd aangespannen. Vanwege het ontbreken van een ‘model K-verklaring’ van één van de deelnemers werd de inschrijving ongeldig verklaard door de gemeente Dongeradeel.

Die ongeldig verklaring is terecht, oordeelt de rechter. Daardoor blijft de combinatie Optisport en Dijkstra Draisma als enige over in de aanbesteding en is de kans groot dat het bedrijf de klus ook daadwerkelijk gegund krijgt. In de aanbesteding voor het nieuwe sportcentrum Tolhuispark is uitgegaan van een geïntegreerde overeenkomst waarin de ontwerp-, ontwikkel-, realisatie en exploitatiefase inclusief onderhoud van het project als één opdracht worden aanbesteed. Het project heeft betrekking op het ontwerpen, realiseren, onderhouden en exploiteren van een sportcentrum, door nieuwbouw te realiseren aan het bestaande zwembad met horecaruimte. De nieuwbouw bestaat uit een sporthal ( 24 x 44 m¹), een verenigingsruimte voor korfbalvereniging De Granaet en ondersteunende ruimten. De gemeente Dongeradeel is eigenaar van het complex. In juni van dit jaar komt het onderwerp nog aan de orde in de gemeenteraad.