Bezorgdheid ouders en peuterleidsters om nieuwe koers blijft

DOKKUM - De betrokken ouders en de peuterleidsters uit de gemeente Dongeradeel blijven bezorgd om de nieuwe koers die de gemeente gaat varen. Dat bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering in de gemeente Dongeradeel. Na een gedachtewisseling van de gemeenteraad had verantwoordelijk wethouder Pytsje de Graaf een verhaal op papier waar politiek gezien geen speld tussen te krijgen was. Hoewel de raad zich tevreden toonde, gaf het geen antwoord op de vragen van ouders en kon het de bezorgdheid van peuterleidsters niet wegnemen.

Peuteropvang De stichting peuterspeelzalen Dongeradeel wordt per 1 augustus opgegeven op last van de gemeente. Tijdens de raadscommissie gaf de stichting aan wel verder te willen als de stichting peuteropvang Dongeradeel, in plaats van op te gaan in de reguliere kinderopvang zoals de gemeente Dongeradeel voorstel. Sinds 1 januari van dit jaar is het bestuur van de stichting Peuterspeelzalen Dongeradeel ontbonden en is er een interim-bestuurder aangesteld. De peuterspeelzalen vallen vanaf 1 januari 2018 onder de wet kinderopvang; de gemeente Dongeradeel wilde al op 1 augustus dit jaar een oplossing hebben. De stichting peuterspeelzalen is geen gesprekspartner geweest in het proces dat vervolgens van start ging. Ook ouders en peuterleidsters zijn slecht bij het vervolg betrokken. Commerciële opvang In de beantwoording van de vragen donderdagavond kwam een verhaal naar voren dat bijna te mooi is om waar te zijn. De gemeente Dongeradeel betaalt volgens wethouder De Graaf dezelfde vergoeding, leidsters behouden allemaal hun baan, alle locaties blijven open en bovendien wordt de werkgelegenheid verdubbeld. Voor de commerciële opvang wil de gemeente in zee gaan met Kidsfirst en de stichting Kinderopvang Friesland. De locaties worden onderling verdeeld. Hoewel de politieke vragen van raadsleden konden worden beantwoord, bleven ouders en peuterleidsters na de gedachtewisseling nog met veel vragen en bezorgdheid zitten.