Vijf jaar De 4 Elementen


STROOBOS - De 4 Elementen, een innovatieve zorgorganisatie in Stroobos, bestond op dinsdag 1 juni vijf jaar. Onder het genot van een kop koffie en een gebakje stond het team van De 4 Elementen stil bij het jubileum, maar hecht er tegelijkertijd niet te veel waarde aan. Veel belangrijker is de groei die het landgoed, het team en de deelnemers van het begeleid wonen en werken traject de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Het landgoed van De 4 Elementen ligt er prachtig bij. Het is bijna niet te geloven dat dit mooie gebied in vijf jaar is ontstaan. Janny Reitsema, eigenaar van De 4 Elementen, besloot vijf jaar geleden haar droom, het opzetten van een innovatief zorgtraject op maat, werkelijkheid te maken. Na jarenlang in de zorg tegen bizarre regels en werkwijzen op te boksen werd het tijd voor een manier van zorg die wel werkt. Een drassig  stuk grond, dat in het verleden dienst deed als camping De Landtong in Stroobos, moest de locatie vormen voor het project. Zo ontstond De 4 Elementen. Er werd gestart met dagbesteding voor een kleine groep jongvolwassenen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het begin van het huidige Begeleid Wonen en Werken Traject. Samen met een plaatselijke projectontwikkelaar en tevens investeerder van dit project werden zelfstandige woningen voor de deelnemers ontworpen. Er werd hard gewerkt op en aan het landgoed en na een jaar was de eerste woning een feit. Een unieke kans en een groot blijk van vertrouwen om hier een succes van te maken waar veel mensen profijt van hebben. Het bedrijf begon te groeien. Inmiddels is het terrein uitgegroeid tot een prachtig landgoed, dat huisvesting biedt aan tien deelnemers. Daarnaast wordt ambulante begeleiding geboden aan vier deelnemers, woonachtig in het dorp Gerkesklooster. Ook het personeelsbestand maakte een groeispurt. Inmiddels werkt een vast team van tien medewerkers dagelijks met veel plezier op het landgoed. De 4 Elementen is blij met wat het bereikt heeft, maar is nog lang niet klaar. Er zijn volop plannen voor meer vernieuwing, verbetering en uitbreiding van dienstverlening in zowel de zorg, leefbaarheid van de omgeving, (passend) onderwijs recreatie en toerisme. Een voorbeeld hiervan is het D4E Centrum, waar zich binnenkort een viertal bedrijven zal vestigen, waaronder een restaurant, supermarkt en kapsalon, die, in samenwerking met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, hun diensten zullen aanbieden.