Wethouder Pieter Braaksma bezoekt Steunpunt SUNOF

DOKKUM - Het spreekuur van het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Noord Oost Fryslân (SUNOF) kreeg op 1 juni bezoek van wethouder Braaksma. De wethouder wilde kennismaken met het werk van het SUNOF en inzicht krijgen in de problemen waarvoor mensen uit Dongeradeel en omstreken hulp vragen.

Het SUNOF wordt financieel gesteund door de gemeente. De spreekuurhouders waardeerden het zeer dat de wethouder langskwam. Het gaf hen de kans te laten zien, dat het geld goed besteed wordt aan persoonlijke hulp en voorlichting aan mensen met een kleine portemonnee en een grote afhankelijkheid van zorg en uitkering. Elke woensdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur wordt er in De Herberg, Harddraversdijk 1 in Dokkum spreekuur gehouden door vrijwilligers van het SUNOF. Het is een inloopspreekuur, wat betekent dat mensen zonder afspraak welkom zijn om langs te komen. De spreekuurhouders weten – door eigen ondervinding - hoe de hulpvragers zich voelen en wat hen te wachten staat. Ook zijn zij op de hoogte van allerlei regelingen en rechten. Ze geven advies over zaken als: * wat moet je doen als je werkloos wordt of dreigt te worden? * wat is de gang van zaken bij het aanvragen van een uitkering of voorziening? * hoe verloopt een beoordeling van arbeidsongeschiktheid? * wat zijn de gevolgen als je in de WW, participatie-uitkering of de IOAW/IOAZ terecht komt? * hoe kun je een klacht indienen of in bezwaar gaan tegen een besluit? De spreekuurhouders helpen ook bij het invullen van formulieren en bij de belastingaangifte. Iedere burger kan een beroep doen op de kosteloze hulp van SUNOF.