Burgerhulpverleners in de regio

FERWERT - In Ferwert werd op woensdag 1 juni een info avond gehouden, die betrekking had op de burgerhulpverlening en AED. Deze werd georganiseerd door de EHBO vereniging Ferwert, in samenwerking en Hartveilig Fryslân en is door vele geïnteresseerden uit de regio bezocht.

De avond werd georganiseerd om duidelijk te maken, dat de hulpdiensten een langere aanrijtijd nodig hebben om bij het slachtoffer te komen in onder andere de regio Ferwert. Hierdoor is de overlevingskans na bijvoorbeeld een hartinfarct veel kleiner dan in andere regio's. Ter illustratie: Dongeradeel telt 24.165 inwoners. Hiervan hebben 208 zich aangemeld bij Hartslag.nu. Dit is minder dan 1% van de bevolking. Wel zijn er 21 AED’s geregistreerd, waarvan er tien stuks 24/7 beschikbaar zijn. Ferwerderadiel doet het ietsje beter; van de 8.790 inwoners, hebben 98 zich aangemeld bij Hartslag.nu en zijn er vijf AED’s geregistreerd, waarvan vier 24/7. Om dit te veranderen is niet veel nodig: meer mensen met een geldig EHBO diploma, een BHV-training of reanimatie cursus is al voldoende om de overlevingskansen van anderen te vergoten. Met een dergelijk diploma kan men zich aanmelden bij Hartslag nu. Dit is het landelijke alarmeringssysteem dat wordt ingeschakeld bij een hartstilstand. Zodra je weet hoe je moet reanimeren, meld je je aan bij www.hartslagnu.nl en red je misschien ook een leven. Meer informatie op de site van de Nederlandse Hartstichting. Mailen kan, reanimatie-regio-ferwert@live.nl.