Dorpsdebat over verkeerssituatie De Westereen

DE WESTEREEN - Nu er volop gewerkt wordt aan de voltooiing van de Sintrale As, vragen veel ondernemers, organisaties en bewoners uit De Westereen zich af wat de gevolgen voor het dorp zullen zijn wanneer de Sintrale As volledig in bedrijf is. Dorpsbelang heeft het initiatief genomen om hierover een breed dorpsdebat te organiseren op dinsdag 14 juni om 19.30 uur in de zalen van Old Dutch.

Doel van de avond is om gedachten, zorgen en ideeën uit te wisselen over de verkeerssituatie in het dorp, nu en in de toekomst. Komen er straks meer auto’s vanuit het achterland om via De Westereen de Sintrale As te bereiken of worden het er juist minder? Moeten er worden nagedacht over een zuidelijke aansluiting op de Sintrale As of juist niet? Draagt deze bij aan de leefbaarheid in het dorp en de economische ontwikkeling of gaan de Westereenders daardoor hun boodschappen gemakkelijker ergens anders doen? Kan een optimale ontsluiting van De Westereen op de Sintrale As bijdragen aan het voorkomen van krimp, omdat jongeren in het dorp kunnen blijven wonen en toch snel op hun werk elders zijn? Kan de verkeersstructuur in De Westereen en het gebruik daarvan verbeterd worden, bijvoorbeeld als het gaat om bevoorradend vrachtverkeer? Veel vragen, die het waard zijn om met elkaar over te praten. Ter voorbereiding van deze avond heeft dorpsbelang een tweetal avonden belegd, waarin verschillende ondernemers, vertegenwoordigers van instanties zoals de scholen, en bewoners van verschillende straten in het dorp zijn geïnterviewd. De ervaringen uit de interviews vormen de basis voor de gespreksonderwerpen die op 14 juni in het dorpsdebat zullen worden gepresenteerd en ter discussie worden gesteld. De avond staat onder leiding van dhr. Bas Verbruggen, die als onafhankelijk procesbegeleider ook de interviews heeft begeleid. Bas Verbruggen heeft veel ervaring in het leiden van dorpsdebatten over zeer diverse onderwerpen, 'maar heeft één tekortkoming: Bas is een Brabander en spreekt noch verstaat Fries, dus we discussiëren met elkaar in het Nederlands', aldus het Dorpsbelang. Het dorpsdebat is nadrukkelijk bedoeld voor alle inwoners, ondernemers, instellingen en belangenorganisaties in de Westereen en dus niet  alleen voor leden van Dorpsbelang. De avond is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage vanuit het gemeenschapsfonds van de Gemeente Dantumadiel.