Geslaagd: Singelland

Kollum - Geslaagden 2016 - 1e tijdvak Singelland Openbare Scholengemeenschap voor pro, oom, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en isk, met vestigingen in Drachten, Burgum en Surhuisterveen.

Singelland Het Drachtster Lyceum, Drachten

Havo

Lisanne Bakker, Sytze Batema, Douwe Koops, Nicky Nicolai, Romke van der Veen (allen Harkema), Marco van der Berg, Diena Hoekstra, Jeroen Pijper, Nynke Spijker (allen Surhuisterveen), Thirza Verbunt (Twijzel).

Atheneum

Amarens de Boer, Vincent Walinga (beiden Feanwâlden),Gerard Houwink (Surhuisterveen), Renier Timmermans (Harkema).

Singelland Van Haersmasingel, Drachten

Vmbo bouw-breedbasisberoepsgerichte leerweg:

René Bakker (Jistrum), Evert Jesse Kwik (Harkema).

Vmbo bouw-breed kaderberoepsgerichte leerweg:

Sijbren Zijlstra (Feanwâlden).

Vmbo consumptief-breed basisberoepsgerichte leerweg:

Nikita Sips (Feanwâlden).

Vmbo ICT basisberoepsgerichte leerweg:

Colin Huisman (Surhuisterveen).

Vmbo ICT kaderberoepsgerichte leerweg:

Romke Postma (Surhuizum).

Vmbo zorgen welzijn-breed basisberoepsgerichte leerweg:

Etsje Veenstra (Feanwâlden).

Vmbo zorg en welzijn-breed kaderberoepsgerichte leerweg:

Grietine Dijkstra, Mallika Vries (beiden Feanwâlden), Wietske Postma (Noardburgum).

Vmbo theoretische leerweg:

Lotte van den Hoogen, Harkema; Jan Krol, Jistrum;

Singelland VO-Surhuisterveen

Vmbo bouwtechniek timmeren basisberoepsgerichte leerweg:

Daniël Postma, Augustinusga; Fokke Wassenaar, Houtigehage; Remco Zijlstra, Jistrum.

Vmbo bouwtechniek timmerenkaderberoepsgerichte leerweg:

Frans van der Bij, Kootstertille; Pieter de Boer, Houtigehage; Kevin Dam; Tim Eizinga; Johannes Kramer, Opende; André Ophuis, Harkema; Jelmer Schievink; Martin Sienema, Opende; Harry Steensma; Jan Storm, Surhuizum; Erik van der Veen, Buitenpost; Jan van der Velde, Surhuizum; Ramon van der Wal, Houtigehage.

Vmbo voertuigentechniek basisberoepsgerichte leerweg:

Rick Feenstra, Surhuizum; Andries van der Hoek, Opende; Talitha de Jong; Wouter Numan; Danny Sloot, Harkema.

Vmbo voertuigentechniek kaderberoepsgerichte leerweg:

Lars Alma, Surhuizum; Gerike van der Berg, Kootstertille; Goaitzen Dijkstra; Donny Kloezen; Patrick van der Laan, Kootstertille; Wieger Postma, Surhuizum; Jurjen Ros, Eastermar; Jorrit Sietzema, Augustinusga; Jeffrey Visser, Kollumerzwaag; Rick van der West, Harkema,

Vmbo sport, dienstverlening en veiligheid basisberoepsgerichte leerweg:

Guusje Dolsma, Kootstertille; Thom Hamstra, Harkema; Suzan Jansma, Opende; Jennifer Lemmens, Drogeham; Dirk Postma, Harkema.

Vmbo sport, dienstverlening en veiligheid kaderberoepsgerichte leerweg:

Sujwala Bijma, Harkema; Kyra Copinga; Stefan van der Galiën, Drogeham; Manon van der Heide, Harkema; Anna Hielkema; Anniek Hoeksma, Eastermar; Anouk Hoogsteen, Kootstertille; Marit Kloosterman, Kootstertille; Steyn Land, Gerkesklooster; Natasja Miedema, Kootstertille; Maik Nitschkowsky, Opende; Mirthe Postmus, Opende; Anouk Snip; Rohan Spoelstra; Ida Veenstra, Kootstertille; Malissa Vlaskamp, Kootstertille; Eke de Vries, Surhuizum; Amarens van der Wal, Drogeham; Klaas Woudstra, Houtigehage.

Vmbo Leerwerktraject zorg en welzijn-breedbasisberoepsgerichte leerweg:

Ymie Hiemstra.

Vmbo zorg en welzijn-breedbasisberoepsgerichte leerweg:

Sanne de Jager, Kootstertille; Mandy Makelaar, Kootstertille; Sjoukje Storm, Kootstertille.

Vmbo zorg en welzijn-breed kaderberoepsgerichte leerweg:

Jessica de Jager, Kootstertille; Ilona van der Meulen, Boelenslaan; Rosanna van der Wal, Drachten.

Vmbo zorg en welzijn-verzorging basisberoepsgerichte leerweg:

Ilse Frankes; Ida Laanstra, Jistrum;Kim Marinus;Thirsa Meertens.

Vmbo zorg en welzijn-verzorging kaderberoepsgerichte leerweg:

Harm-Jan Bekkema;Sjoukje Bouwer, Drogeham; Sven Hamstra, Harkema;Hennie Hoekema; Nynke Hoornstra;Sanne Jagersma, Harkema; Janouk van der Laan; Johan Slagers; Ilse Tuinstra, Surhuizum; Jenny van der Veer, Boelenslaan; Hendrik Vries, Harkema; Esther van der Wal, Harkema; Margriet Zaal, Harkema.

Vmbo theoretische leerweg:

Chelsea Algra, Opende; Sanne Alma, Boelenslaan; Tessa van der Bei, Twijzel; Marc Bekkema, Harkema; Kevin van der Bij, Harkema; Nellie Bijker; Allert Blaauw; Regina Boersma; Natascha Boonacker, Opende; Jan Bos, Opende; Dennis Borger, Harkema; Tsiko Broomfield, Opende; Remco de Bruin, Harkema; Jennifer Dijkstra, Opende; Nicole Drost; Geke Elzinga, Harkema; Dominique de Haan, Houtigehage; Susan van der Harst, Opende; Aletta Hiemstra, Harkema; Lisa Houwink, Harkema; Astrid Jager, Boelenslaan; Christian de Jong; Marijke Kamstra, Eastermar; Geranda Lei; Emiel van der Meer, Harkema; Lutske van der Meer, Harkema; Tiny van der Meulen, Boelenslaan; Rutger van der Molen; Jannie Pitstra, Opende; Anniek Reinders, Opende; Martijn Reitsema, Opende; Jolanda Rijpma, Surhuizum; Selina Rubingh, Harkema; Hanneke Snip, Opende; Joery Stienstra, Harkema; Bram Stokman, Opende; Otte Tjepkema, Drogeham; Alex van der Tuin, Harkema; Liza van der Veen, Rottevalle; Lyonne van der Veen; Joyce van der Veer, Opende; Wouter van der Velde, Opende; Sietske Visser, Harkema; Femke Vissia, Drogeham; Hendrik de Vries, Harkema; Hilda Weening, Harkema; Lars van der Weij, Surhuizum; Ynskje van der Weij, Surhuizum; Jeltsje Wiersma, Harkema; Melle Wiersma, Surhuizum; Rianne Wijmenga, Rottevalle; Jarno van der Wijk; Sander Wijnsma, Harkema; Eppie Wouda, Drogeham.

(geen woonplaats = Surhuisterveen)

Singelland Burgum

Vmbo theoretische leerweg:

Susanne Bekkema, Noardburgum; Anna de Boer, Twijzelerheide; Rianne de Bruin, Feanwâlden; Lysbeth Dijkstra, Twijzel; Niels Douma, De Westereen; Roy Everts, Feanwâlden; Iris Gatsonides, Jistrum; Kim Haijma, Feanwâlden; Teije Heidbuurt, De Westereen; Rowan van der Heide, Kootstertille; Nanne Kleefstra, Noardburgum; Ramon Miedema, Feanwâlden; Justin Sletering, De Westereen.

Havo:

Gerdina Boltjes, Jistrum; Sjoerd van der Meij, Kootstertille; Sietske van der Meij, Kootstertille; Jan Nolles, Buitenpost; Marieke de Vries, Twijzelerheide.