Geslaagd: Nordwin College Buitenpost

Dokkum - Aan het Nordwin College in Buitenpost zijn geslaagd voor het VMBO

Lwt: Bram de Boer, Burgum; Jakob Douma, Kollumerpomp; Remco Henstra, Kootstertille; Walter Jobst, Garyp; Jacob van der Veen, Twijzel; Jorn Veenema, Burgum; Armando de Vries, Buitenpost

Bbl: Marjelle Bos, Twijzelerheide; Estella Douma, Kollumerzwaag; Amber de Haan, Buitenpost; Thomas de Haan, Augustinusga; Gerbrich Halbersma, Kollum; Janita Hogendorp, Eastermar; Baukje Kempenaar, Westergeest; Jack van Norden, Wâlterswâld; Ylse Plantinga, De Westereen; Simone Postma, Noardburgum; Eline Rodermond, Kootstertille; Martinus Smedema, Kollumerzwaag; Anne Meike Smit, Kollum; Eeuwe Spinder, Augustinusga; Kirsten Stoelwinder, Noardburgum; Hillie van der Veen, Surhuisterveen; Erwin Vietmeijer, Oudwoude; Bramde Vries, Kollumerzwaag; Gertjan de Vries, Buitenpost

Kbl: Anna Alma, Augustinusga; Geertje van der Beek, Kollumerzwaag; Gert Jan Buist, Buitenpost; Klaas Pieter Dam, Kollum; Grietje Douma, Twijzelerheide; Willy Douma, Buitenpost; Daniëlle Elzinga, Burgum; Thomas Hellinga, Broeksterwald; Errick Henstra, Surhuisterveen; Jannie Jeeninga, Twijzelerheide; Janna de Jong, Noardburgum; Jissy Klarenbeek, Gerkesklooster; Nadine Kloosterman, Dokkum; Natasja Lap, Buitenpost; Dorien van der Linden, Rottevalle; Eelke Lourens, Feanwâlden; Bert van der Meer, Twijzelerheide; Biense Pieter van der Meer, Noardburgum; Anniek Mozes, Surhuisterveen; Mathijs Polstra, Sumar; Rosanne van Reenen, Kootstertille; RickSpijksma, Augustinusga; JanTijtsma, Engwierum; GerritTilkema, Noardburgum; Erik van der Veen, Nijega; Laura van der Veen, Buitenpost; Lianne Veenstra, Kootstertille; Auniek Visser, Surhuisterveen; Jeltine Visser, Metslawier; Jasper van Wakeren, Warfstermolen; Sanne Weening, Kootstertille; Tjalling Westra, Wâlterswâld; Betty Wiersma, Augustinusga; Bob Wiersma, Burum; Ryanne Wiersma, Kootstertille; Bauke Jitse van der Woude, Zwagerbosch

Tl: Boukje de Beer, Kollumerzwaag; Alianne Boerema, Kollumerpomp; Anna Bouma, Ee; Froukje Broersma, Kollum; Tetsje Couperus, Houtigehage; Joëlle van der Craats, Hurdegaryp; Renske Elzinga, Broeksterwâld; Jesse van Kammen, Kollum; Jitze Krol, Kollum; Alex Reiding, Twijzelerheide; Lysanne Tabak, Buitenpost; Oane Visser, Paesens; Tiete Visser, Paesens; Gretchen Wagstaff, Oostrum Fr; Petra van Wieren, Kollumerpomp; Willem Wijma, Oosternijkerk; Jildau Zijlstra, Kollum