CSG Liudger

Kollum - CSG Liudger Drachten en Burgum.

Locatie Raai

Atheneum

Cultuur en Maatschappij

Nina Postma, Surhuisterveen.

Natuur en Gezondheid

Melina de Vries, Feanwâlden.

Natuur en Techniek

Lyan van der Sleen, Luuk Stellinga, beiden Surhuisterveen.

Locatie Splitting

Basisberoepsgerichte leerweg

Zorg en Welzijn

- Zorg en welzijn-breed

Lutske de Jong, Noardburgum.

Economie

- Handel en administratie

Marjolein van Harskamp, Feanwalden.

Kaderberoepsgerichte leerweg

Techniek

- Bouwtechniek

Meindert Witteveen, Feanwalden.

Theoretische Leerweg

Mendy Zhao, Harkema.

Locatie Burgum

Gemengde Leerweg

Economie

Joeri Dijk, Feanwâlden.

Theoretische Leerweg

Tim Atsma, Corné Haisma, Baukje de Jong, Michelle de Jong, Nynke Tadema, Ymkje Walsweer, Wietse Woudstra, allen Feanwâlden; Femke Boonstra, Maaike Bosma, Jelske Flootman, Gerwin Sikkema, allen Noardburgum; Gerrit Stelwagen, Jistrum; Henk Jan Vogt, De Westereen;

Havo

Economie en Maatschappij

Sybren de Jager, Twijzelerheide; Janette van der Meer, Jistrum; Aaltsje Sikkema, Noardburgum; Geeske van der Sluis, Kootstertille; Joran Wijma, Jistrum; Annemijn de Witte, Feanwâlden.

Natuur en Gezondheid

Annique Algra, Laura van der Heide, beiden Feanwâlden; Daniëlle Luikenaar, Twijzelerheide; Sjak van der Pas, Noardburgum; Marijke Poortinga, Damwâld.

Natuur en Techniek

Jurjen Lanting, Jacob Ytsma, beiden Feanwâlden.

Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid

Iris Veenstra, Feanwâlden; Eelke Sikke Wolters, Twijzelerheide.