Wieger Terpstra 103 jaar oudste inwoner van Kollumerland c.a.

KOLLUM - Vrijdag vierde Wieger Terpstra zijn 103-de verjaardag in Meckama State in Kollum met familie in personeel van Meckama State. Terpstra is de oudste inwoner van Kollumerland c.a. Hij is geboren op 17 juni 1913 te Westdongeradeel in Hantum en komt uit een boerengezin. Hij is weduwnaar en was gehuwd met Hendrikje Planting.

Het echtpaar had geen kinderen. Na de oorlog kocht Wieger Terpstra een manufacturenwinkel in Ee, waar hij kousen, garens, bedden e.d. verkocht. Hij runde de winkel samen met zijn vrouw. Na zijn pensionering werd de winkel verkocht en ging het echtpaar naar Kollum. Samen hebben ze nog veel gereisd naar Tunesië en Griekenland. Zijn grootste hobby is schilderen. Nu woont Terpstra in Meckama State te Kollum waar hij goed verzorgd wordt en daar geniet hij nog van elke dag. FOTO SAKE BEERSTRA