Geslaagden Lauwers College Kollum proosten op hun succes

Dokkum - Donderdag is de uitslag bekend geworden van de eindexamens VMBO. Op het Lauwers College in Kollum is het een goede gewoonte dat de geslaagden ’s middags op school komen om hun voorlopige cijferlijst in ontvangst te nemen. Bij deze feestelijke gelegenheid wordt gezamenlijk een toast uitgebracht en een gebakje gegeten.

CSG Lauwers College - Locatie Kollum

Afdeling Leerwerk Traject Techniek Breed:

Remco Brouwer, Westergeest

Afdeling Techniek Breed

VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg

Steffen Aardema, Twijzel; Meint Boersma, Engwierum ; Sietse Braaksma, Buitenpost; Raymond Brinkman, Gerkesklooster; Ype de Bruin, De Westereen ; Dirk Greijdanus, Kollumerzwaag; Jelmer van der Horn, Triemen; Jesse Jente Koster, Buitenpost; Dennis van Leijen, De Westereen; Kevin van Meekeren, Zwagerbosch; Dobrin Mladenovski, Buitenpost; Tigo Ploeg; Oedsen van der Ploeg, Buitenpost; André Sikkema; Albert Spijkerman; Haize de Vries; Pieter Wiersma , Westergeest; Johan de Wind, Syb van der Woude,Twijzel; Diedrik Zuidersma

VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg

Eddie Bosman, Stroobos; Bennie Heidbuurt; Max Holwerda; Max de Jong, Oudwoude; Jelmer van der Meulen, Buitenpost ; Cees Poelstra, Buitenpost; Jarno Ros, Oudwoude; Jornt Sijens, Feanwalden; Rutmer Sijens, Feanwalden; Willem Sikkema, Visvliet; Wytze Wijbenga, Oudwoude

Afdeling Sport, Dienstverlening en Veiligheid

VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg

Noer Hussain, Buitenpost; Jorn van der Kooi, Anjum; Mike Maas; Jan Tijtsma, Anjum

VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg

Marco Beerstra; Romano Beerstra, De Westereen; Nick de Bruin, Dokkum; Janco Elzinga, Triemen; Hart Thomas de Haan, Triemen; Gerard Hoekstra, Buitenpost; Mike Mulder; Rick Postma, Buitenpost; Johannes Reitsma, Kollumerzwaag; Romano Roskammer, Buitenpost; Sem Sijtsma, Dokkum; Arjan Visser, Buitenpost; Ruben Wiersma, Buitenpost

Afdeling Zorg en Welzijn

VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg

Sjieuwke Bouma, De Westereen; Froukje Hamersma; Coby van der Land, Twijzelerheide; Regiene Oldenburger; Foekje Sterling, Twijzelerheide; Priscilla Vellinga, Oudwoude; Annie Venema, Twijzel; Janna de Vries, Dokkum

VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg

Renske Beets; Danique Bosma; Rennie Buwalda, Damwâld; Thea Dijkstra, Engwierum; Hester de Jong, Buitenpost; Yulin Postma, Buitenpost; Anita Venema, De Westereen; Alina Visser, Kollumerzwaag; Feikje Vries, Engwierum; Melissa Wiersma; Boukje van der Zaag; Tessa Zwart, Gerkesklooster

VMBO Theoretische Leerweg Vakbekwaam

Anouk de Jong, Oudwoude; Remi Kootstra, Buitenpost; Desiré Leegsma, Twijzelerheide; Miriam Lof, Stroobos; Christine Reitsma; Josry Steenbergen, Buitenpost; Jennifer Tichelaar, Munnekezijl; Sven van der Veen, Twijzelerheide; Martine Venis, Ee; Erica Wijbenga, Zwagerbosch

Geen plaatsnaam is Kollum