CDA vergadert niet meer op gemeentehuis

DAMWALD - CDA Dantumadiel gaat haar vergaderingen niet meer op het gemeentehuis organiseren. De lokale fractie houdt de komende tijd ‘fractie op locatie’ waarbij men in de dorpen bijeenkomt. Hierbij worden ook de Dorpsbelangen uitgenodigd, om te vertellen over wat er leeft in het dorp.

De lokale CDA’ers willen graag dichtbij de inwoners in Dantumadiel staan. Dat zijn niet alleen mooie woorden, maar daar geven ze ook graag inhoud aan. Bijvoorbeeld door de fractievergaderingen te organiseren in plaatselijke dorpshuizen en cafés. Afgelopen week is de aftrap van ‘fractie op locatie’ gegeven in dorpshuis De Mienskip in Feanwâlden. Naast de reguliere agenda, was ook het dorpsbelang Feanwâlden/ Feanwâldsterwâl aanwezig om in gesprek te gaan over thema’s uit het dorp. Door Griet Dantuma en Aije Klaren is namens dorpsbelang verteld over ideeën van het transferium, het succes van nieuwbouwplan De Bosk, het in eigen beheer nemen van sportvoorzieningen en de metamorfose van het dorpshart De Koemarkt. Ook kwamen er onduidelijkheid naar voren naar zogenaamde Wifi-hotspots in het dorp, die momenteel ontbreken. Hierover heeft CDA-raadslid Roel Dijkstra inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college. CDA Dantumadiel wil de komende maanden in gesprek gaan met alle dorpsbelangen in Dantumadiel. Zij zijn de schakel in de dorpsgemeenschap en weten als geen ander wat er speelt in het eigen dorp. Eén van de CDA uitgangspunten is 'gespreide verantwoordelijkheid', wat betekent dat de taken en verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de mensen moeten worden gelegd en dat mensen in hun onderlinge verbondenheid het beste tot hun recht komen. Met het initiatief 'fractie op locatie' probeert de lokale CDA fractie hier een praktische invulling aan te geven.