Pingoruïnes in gemeentehuis Kollum

KOLLUM - In de centrale hal van het gemeentehuis van Kollumerland c.a. staan ten minste 25 bijzondere overblijfselen uit de laatste ijstijd (pingoruïnes) tentoongesteld. Deze overblijfselen zijn beschikbaar gesteld door het Archeologisch Steunpunt van Kollum, onderdeel van Oudheidkamer Mr. Andreae. De Archeologisch Steunpunt zijn tot en met maart 2017 in het gemeentehuis te bekijken.

De gemeente Kollumerland c.a. kenmerkt zich door allerlei verschillende landschappen. Van zeeklei en dijken in het noorden tot en met zand en veen in het zuiden. Het Archeologisch Steunpunt laat het ontstaan van de landschappen van Kollumerland c.a. zien aan de hand van vondsten, foto’s en gedetailleerde maquettes. Het Steunpunt blijft zo toegankelijk voor het publiek, terwijl er wordt gewerkt aan de herinrichting van de Oudheidkamer. Afgelopen maand verhuisde de Oudheidkamer van het voormalige postkantoor aan de Eyso de Wendtstraat naar Multifunctioneel Centrum Oostenburg. Expositie bezichtigen De gemeente is trots op deze bijzondere overblijfselen. Om daar uiting aan te geven wordt het gemeentehuis beschikbaar gesteld voor de tentoonstelling. Het Archeologisch Steunpunt blijft zo toegankelijk. De tentoonstelling is te bezichtigen van medio juni tot met maart 2017 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur). Het gemeentehuis is ’s middags gesloten, maar de tentoonstelling is wel te bezichtigen op maandag tot en met donderdag van 13.00 tot 16.00 uur. Op woensdag kan dit tot 19.30 uur aan de Van Limburg Stirumweg 18 in Kollum. Meer info Voor meer informatie over de Archeologische Steunpunten in Fryslân: www.archeologie.frl.