Unieke Open Avond NAM locatie Anjum

ANJUM - De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) wint al tientallen jaren aardgas uit de velden in Noordoost Fryslân. De aardgasbehandelingsinstallatie in Anjum vervult hierin een belangrijke rol. Iedereen die meer wil weten over gaswinning, is op 1 juli welkom op de grote NAM locatie aan de Raskes in Anjum. 

Vrijdag 1 juli De NAM locatie Anjum is al sinds begin jaren negentig in bedrijf.  Wie zich wel eens heeft afgevraagd wat NAM precies op de locatie doet, kan op vrijdag 1 juli tijdens een rondleiding zien hoe een gasbehandelingsinstallatie eruit ziet, krijgt uitleg over wat er op deze locatie gebeurt en antwoord op mogelijke vragen. Daarnaast wordt meer informatie gegeven over de gasvelden in de omgeving en de gevolgen, zoals bodemdaling. NAM medewerkers geven ook voorlichting over geplande werkzaamheden in Noordoost Fryslân. Poorten open Het bezoeken van deze grote locatie is een unieke mogelijkheid. Bezoekers zijn van harte welkom tussen 17.30 en 21.00 uur. In de informatietent wordt een film getoond en kunnen ‘stenen’ worden bekeken waar aardgas in gezeten heeft. Voor kinderen wordt een ‘kidslaboratorium’ ingericht waar ze kunnen experimenteren met leuke proefjes. Aanmelding noodzakelijk Tijdens de open avond vertrekt er vanaf 18.00 uur ieder half uur een rondleiding met een bus over de locatie. Om inzicht te krijgen in het aantal belangstellenden is vooraf aanmelden voor de rondleiding nodig. Stuur een e-mail  naar NAM-communicatie@shell.com met daarin de volgende informatie: naam, het aantal personen en het tijdstip waarop men wil deelnemen aan de rondrit (18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 of 20.30 uur). Nederland telt ongeveer 175 kleine gasvelden. Hoewel deze gasvelden vele malen kleiner zijn dan het Groningen-gasveld leveren ze toch circa 30% van alle aardgas in Nederland. De Nederlandse Aardolie Maatschappij heeft in Anjum een gasbehandelings- en productielocatie. Meer informatie kan verkregen worden via het nummer 0592 36 82 22 of stuur een e-mail naar nam-communicatie@shell.com.