Oosternijkerk, doe eens gek!

Dokkum - De feestcommissie lanceerde voor het dorpsfeest het thema: 'doe eens gek, bekijk het eens van de andere kant' en dat lieten de inwoners van Oosternijkerk zich geen twee keer zeggen.

OOSTERNIJKERK - Al snel bleek dat de inwoners met dit thema prima uit de voeten konden. Zo kon het zijn dat je – hartje zomer - Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten tegen het lijf liep en dat het Nederlands Elftal uitgeroepen werd tot Europees kampioen 2016. De traditionele opening van het feest is de rondtocht door het dorp. Op donderdagavond 24 juni trokken Brassband UDI en Drumband UDI door Oosternijkerk. De feestcommissie reed – gekleed in kleurige kostuums - in een open auto voorop. Nadat het startschot gegeven was, werd het feest ’s avonds voortgezet in de tent. De feestcommissie kreeg de zaal enthousiast met een openingslied en maakte daarna plaats voor toneelvereniging 'De Bûnte Flinters', die de aanwezigen trakteerde op hoogwaardig toneelspel. Zij speelde onder regie van André Beeksma het toepasselijke stuk 'In gekkehûs yn it sikehûs'. Vrijdagochtend moest iedereen weer vroeg uit de veren, want om half acht mochten de deelnemers aan de optocht zich opstellen. En dat waren er nogal wat: een lange stoet van maar liefst 56 feestwagens en auto’s, aangevuld met fietsers, reed via Nes, Lioessens, Metslawier en Niawier weer terug naar Oosternijkerk waar de prijzen werden uitgereikt. De eerste prijs voor de feestwagens ging naar de fraai uitgevoerde Locomotief 'Ontspoord' van P.M. Holwerda en vrienden. Zij gingen er ook met de publieksprijs van door. De tweede prijs was voor de Mad Maori’s (Jeugdwagen), de derde prijs was voor Op fakânsje nei de moanne van Bollingawier. De vierde prijs ging naar Going Ape Shit van A.W. Dijkstra en vrienden en de vijfde prijs werd gewonnen door het Bejaarden oktoberfeest/Geer en Goor (A.S. van Kammen en vrienden). De container/vuilnisman van Johan Dijkstra kreeg een eervolle vermelding. ’s Middags was het de beurt aan de kinderen. Zij deden in teamverband allerlei verschillende spelletjes. Ondertussen waren op het sportveld de parturen al bezig om hun partijen te teatsen, kaatsen met een tennisracket en een zachte bal. Het leverde de volgende winnaars op: winnaarsronde eerste prijs Ineke Post, Jorrit Weidenaar en Wiebe Westra. Tweede prijs: Gert van der Meulen, Bram Weidenaar en Marten Meinema en de derde prijs was voor Yme Braaksma, Cor Dijkstra en Piet Torensma. Vrijdagavond begon met een spetterende kinderdisco en daarna mochten de oudere jongeren zich uitleven op de dansvloer. Sfeerband Butterfly bracht de stemming er goed in en speelde tot in de kleine uurtjes. Zaterdagochtend brachten Anneke Douma en haar live combo, waaronder dorpsgenoot Sjerk Faber, de stemming er in met het muziekprogramma 'In libben fol muzyk'. Dit alles onder het genot van een lekker kopje koffie. Daarna konden de voetjes al weer snel van de vloer tijdens het matinee waar het duo Auke en Ellen voor de begeleiding zorgde. Zaterdagmiddag konden de sportievelingen zich wagen aan een pittige Survival Run. In teamverband moest een parcours afgelegd worden door het bos. De deelnemers hielden het niet droog en bleven ook niet helemaal schoon. De eerste prijs was uiteindelijk voor het snelste team: de Langgrou 1. Tweede werd de Griene Wei 3 en derde Ald Tún. Bij de jeugdploegen won Gorilla 3. Alle straten waren feestelijk versierd, de fraai uitgevoerde kermis van de Buorfinne werd door een onafhankelijke jury beloond met de eerste prijs, de geboortegolf aan de Griene Wei kreeg de tweede prijs en de mooi uitgebeelde spreuken van de Nijbuorren verdiende de derde prijs. Om zeven uur reden alle versierde wagens, auto’s en fietsen nog twee keer door het dorp. Ondanks het regenachtige weer stond er – traditioneel - veel publiek langs de kant. Zaterdagavond was de beurt aan de The Perfect Showband om een goedgevulde tent in beweging te krijgen. Zondagochtend zat de tent - na wat voor velen een korte nacht was - al weer vol voor de kerkdienst, geleid door Ds. Geert van Wieren en met medewerking van gospelband Ichtus uit Franeker. Een dienst waarin het thema 'Doe eens gek' ook op verschillende manieren aan bod kwam. Na afloop van de kerkdienst nam Dries Faber het woord, hij bedankte namens de feestcommissie alle vrijwilligers, de horeca, de ondernemers en alle dorpsbewoners voor hun inzet om dit dorpsfeest te laten slagen. Een speciaal woord van dank was er voor de jeugd van Oosternijkerk, zij hebben zich voorbeeldig gedragen en dit oogstte een groot applaus van alle aanwezigen. De feestcommissie werd vervolgens voor hun enorme inzet beloond met een prachtig boeket bloemen en daverend applaus. Na de koffie met cake keerde de rust weer terug in het té gekke Oosternijkerk. Verslag: Tineke Slager