Wethouder Auwema checkt fietsveiligheid in Roderwolde

RODERWOLDE - (INGEZONDEN) Wat is het toch een pracht van een weg, onze Roderwolderweg... Mooi slingerend tussen prachtige eikenbomen en voerend door een mooi landschap, om lekker op je fiets van te genieten.

Gelukkig heeft ook onze gemeente dit begrepen: zij gaat zelfs zo ver om de gemeente Noordenveld uit te roepen tot fietsgemeente van Nederland! Fietsers voorrang! Noordenveld op fietse! "Voor iedereen een dagelijks geluksmomentje op twee wielen", twittert de wethouder. Ook vinden we het als gemeente heel belangrijk dat er meer mensen op fiets naar het werk gaan.. en last but not least... Onze kinderen moeten op fiets naar school.. Bravo gemeente Noordenveld! Maar dan de werkelijkheid op onze Roderwolderweg… Die dagelijkse 'gelukmomentjes op twee wielen' worden makkelijk verstoord door medeweggebruikers. Door de slechte staat van de bermen vind ik het wel fijn als ik met de kinderen naar school fiets, wat extra ruimte op de weg te gebruiken... Ik besef dat ik dan meer ruimte gebruik dan enkel een volwassen fietser nodig heeft en dat mensen zich ergeren aan mijn weg gedrag.  Hij fietst op de verkeerde weg helft... en ik kan ze niet in halen zo vlak voor de bocht.. Kwade gezichten vallen mij ten deel.. en kwade gezichtsuitdrukkingen terug ... Mijn excuses daarvoor, maar ik vind de veiligheid van mijn kids belangrijker dan jullie tijd van aankomst op bestemming..

Tractoren

Ook sommige tractorbestuurders kunnen er wat van.... Dan ben je al extra groot en breed.. moet het dan ook nog zo hard? En als je dan een fietser tegenkomt... met ook nog een kind op sleeptouw... is het dan zo moeilijk om even die rechtervoet van het gas te halen? Een kwestie van fatsoen lijkt mij. Natuurlijk is de weg van iedereen en meestal gaat het goed.  Maar ik moet er alleen niet aan denken wat de gevolgen zijn als het niet goed gaat. Persoonlijk vind ik de huidige Roderwolderweg niet (meer) geschikt voor alle soorten en maten verkeer die er nu gebruik van maken en er zal mijns inziens iets aan de weg moeten gebeuren om ongelukken te voorkomen. Daarom heb ik de site van de Gemeente een klacht achtergelaten over de veiligheid van de Roderwolderweg. Ik heb Reint Jan Auwema (de betreffende wethouder) uitgenodigd om samen met mij mijn dochtertje naar school te fietsen. Vervolgens heb ik dat gedeeld met andere aanwonenden aan de Roderwolderweg en zo'n beetje iedereen is het met mij eens. Velen hebben daarop óók een soortgelijke klacht naar de gemeente gestuurd en voilà: de wethouder aan de lijn. Althans, zijn vriendelijke medewerkster.

Op fiets

We hebben afgesproken dat de wethouder op 29 juni samen met ons allemaal naar school fietst. We beginnen aan het begin en iedereen haakt aan. We hebben zelfs de fietsersbond en journalisten uitgenodigd om er verslag van te doen. Inzet is een veiliger weg of zelfs een fietspad! Ik ben benieuwd of we de route, helemaal overeenkomstig het beleid van de gemeente, écht fietsvriendelijk kunnen maken. Mede namens de deelnemers van onze groeps app, Rowolmerweg Veilig, alvast hartelijk dank voor het samen met ons veiliger maken van de Roderwolderweg. Peter Oosterhof