Certificering CBS De Stapstien als sociaal veilige school

Dokkum - KOLLUMERZWAAG - Pesten komt op alle scholen voor en gebeurt vaak buiten het zicht van volwassenen. Omdat scholen verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de kinderen en medewerkers, is CBS de Stapstien uit Kollumerzwaag in januari 2015 gestart met een online meldsysteem op de website van de school. Hier kunnen kinderen, ouders en medewerkers of derden onveilige situaties melden. 

Al na enkele weken ontstaat er een beeld van de gebeurtenissen tijdens en buiten de schooluren. Naast incidentele pesterijen, ontstaat er ook zicht op structureel pesten. In de aanpak worden zowel de slachtoffers als de pesters geholpen door middel van een aanpak rond de vraag: 'Wát heb jij nodig om te stoppen?' Binnen de lessen wordt vervolgens aandacht gegeven aan het voorkomen en het omgaan met sociaal onveilige situaties. Op De Stapstien is sinds januari 2015 een duidelijke afname van pestgedrag te zien. Nu, anderhalf jaar na de invoering van het systeem, wordt de school als eerste binnen de gemeente Kollumerland gecertificeerd voor de adequate aanpak. De certificering is op woensdag 6 juli a.s. om 11.30 uur.