Oud postkantoor in nieuwe handen

Kollum - Voor 230.000 euro kosten koper komt uitzendorganisatie @Work te Kollum in het bezit van het voormalig postkantoor aan de Eyso de Wendtstraat. In een speciale vergadering nam de gemeenteraad hiertoe donderdagavond unaniem het besluit.

In eerste instantie wilde het college van b. en w. het karakteristieke pand verkopen aan Ahead Accountants voor 185.000 euro. De raad belette dit begin dit jaar. “Wy binne as gemeente gjin goeie-doelen-stichting”, stelde Willem van der Veen (CDA) indertijd. Het college benadrukte dat de gemeente bij verkoop structureel kosten bespaart vanwege het stopzetten van het onderhoud en het niet meer behoeven op te draaien voor eventuele verborgen gebreken. De raad bleef er evenwel bij dat alle ondernemers een kans moeten hebben een bod uit te brengen. Het nu overeengekomen verkoopbedrag zit tienduizend euro onder de actuele WOZ-waarde.

Aan Ahead Accountants heeft de gemeente, na het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst door beide partijen, een vergoeding gegeven in het kader van een minnelijke schikking. Het bedrijf eiste aanvankelijk in een kort geding dat de gemeente haar leveringsplicht zou vervullen en legde conservatoir beslag op het pand. De voorzieningenrechter gaf geen enkele partij het recht aan zijn kant, omdat er volgens hem een lang geding oftewel een bodemprocedure had moeten worden opgestart. Saillant detail is, zo bleek in januari, dat er door Ahead Accountant al dertigduizend euro van het aankoopbedrag was gestort. Politici verbaasden zich hoogst over de naar hun zeggen merkwaardige gang van zaken. Donderdag leidde de kritiek tot een motie van afkeuring van de handelwijze van het college van b. en w. in deze kwestie die alleen door de oppositiepartijen CDA en ChristenUnie werd gesteund. Vanwege de minderheidspositie van beide partijen heeft de stemverhouding geen politieke consequenties.