Aanleg Bûtenfjildroute van start

RYPTSJERK - De aanleg van de tweede electric-only route in Fryslân is van start: de Bûtenfjildroute. De vaarverbinding loopt vanaf de Grutte Wielen bij Leeuwarden via Ryptsjerk en het natuurgebied Bûtenfjild naar de Swemmer bij De Westereen. De route is bedoeld voor elektrisch of hybride aangedreven sloepen en kan ook gebruikt worden door suppers en kanoërs. Met de tweede electric-only route zet Fryslân weer een nieuwe stap in de richting van duurzaam, schoon en rustig varen. De route is in het voorjaar van 2017 klaar.

De eerste werkzaamheden aan de electric-only sloepenroute zijn al begonnen. Om de route klaar te maken voor gebruik, wordt de brug in de provinciale weg (N361) bij Ryptsjerk en de brug Binnendijk in de bebouwde kom van Ryptsjerk verhoogd en in de Ottemaweg komt een nieuwe brug. Ook komen er twee sluizen op het traject van de vaarroute en worden er baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Hinder Bouwcombinatie Friso Civiel – Roelofs is gestart met de eerste werkzaamheden. Bij de brug in de provinciale weg bij Ryptsjerk is een bypass gerealiseerd, zodat het verkeer zo weinig mogelijk hinder van de werkzaamheden ondervindt. De komende tijd wordt de brug gesloopt. De brug in de N361 wordt volledig vernieuwd. Gelijktijdig wordt er gewerkt op de Ottemaweg. Begin juli start de bouwcombinatie hier met de bouw van de nieuwe brug. Fietsverkeer kan gewoon doorgang vinden en voor gemotoriseerd verkeer wordt vanaf 11 juli een omleiding ingesteld. De baggerwerkzaamheden en de bouw van de sluizen starten na de zomer. Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op: www.fryslan.frl/butenfjildroute. Het Friese Merenproject De aanleg van de Bûtenfjildroute is een samenwerking tussen Provincie Fryslân, de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel en het voormalige Friese Merenproject. Vijftien jaar lang werkte de Provincie Fryslân met gemeenten en andere partijen aan het aantrekkelijker maken van de watersport in Fryslân. In 2016 en 2017 worden de laatste projecten van het Friese Merenproject opgeleverd. De Bûtenfjildroute is de tweede electric-only route in Fryslân. Eind juni 2016 is de eerste electric-only route geopend. Deze vaarroute loopt vanaf Heeg over de Idsegeasterpoel naar Oudega en via de Ringwiel naar Gaastmeer en de Sânmar weer terug naar Heeg.