Gevonden Hallumer schatten één dag tentoongesteld

HALLUM - In het kader van project Terpen- en Wierdenland werd er op 1 april jl. een tijdelijk informatiecentrum in Hallum geopend. Veel Hallumers maakten die dag kennis met de eigen geschiedenis. Op zaterdag 9 juli wordt het informatie-/expositiecentrum even feestelijk gesloten met een eendaagse tentoonstelling. Centraal staan de resultaten van het project in Hallum en de meest bijzondere archeologische vondsten in het terpdorp, waaronder een bijzonder gave fibula.

Sinds 1 april is er veel gedaan in Hallum. Archeologen en een landschapshistoricus zijn met hulp van bewoners – soms letterlijk - gaan graven in de geschiedenis van het dorp. Daarbij werden interessante voorwerpen en verhalen ontdekt. Naast archeologische vondsten en landschappelijke informatie, zijn er ook oude foto’s uit privé-archieven boven water gebracht en gedigitaliseerd. De belangrijkste vondsten worden zaterdag eenmalig tentoongesteld en toegelicht in het informatiecentrum. Ontwikkeling van Hallum in beeld Landschapshistoricus Jeroen Wiersma van Kenniscentrum Landschap heeft de afgelopen weken onderzoek gedaan naar de historische ontwikkeling van Hallum. Hij zal in een korte presentatie zijn resultaten laten zien. Maatregelen gepresenteerd In workshops konden bewoners afgelopen tijd – op creatieve wijze - aangeven op welke dorpselementen ze trots zijn en welke extra aandacht verdienen. Hun creaties zijn zaterdag te bewonderen. Belangrijk moment voor alle betrokkenen is wanneer architecte Nynke-Rixt Jukema vertelt hoe de input van de bewoners en wetenschappers is verwerkt tot een plan van aanpak met concrete maatregelen voor het dorp. Deze maatregelen zullen de karakteristieke dorpselementen versterken en worden in kader van het project ook daadwerkelijk uitgevoerd. Ook voor Hallumer jeugd Voor de jeugd van Hallum is een thematische speurtocht door het dorp uitgezet waar een leuke prijs mee te winnen valt. Na de prijsuitreiking wordt de dag afgesloten met een hapje en een drankje en zal het tijdelijke informatiecentrum definitief gesloten worden. Programma 13:00 uur Inloop met koffie/thee en een Hallumer terpje 13:30 uur Start speurtocht en expositie 14:00 uur presentaties: - Jeroen Wiersma - Nynke-Rixt Jukema 16:00 uur Borrel 17:00 uur Sluiting Adres: De Singel 3 in Hallum.