Noodopvang Burgum gereed voor opvang vluchtelingen

BURGUM - Vanaf maandag 11 juli kunnen vluchtelingen worden opgevangen in de noodopvang in Burgum. De werkzaamheden voor de bouw en inrichting van de noodopvanglocatie zijn klaar, zo heeft het COA de gemeente Tytsjerksteradiel laten weten. Wanneer de eerste vluchtelingen in Burgum aankomen is nog niet bekend. Het COA geeft aan dat op korte termijn geen grote aantallen vluchtelingen voor de noodopvang in Burgum worden verwacht. 

Koppeling noodopvang en wissellocatie AZC De opvanglocatie voor maximaal 200 personen is gerealiseerd op het sportcomplex aan de Elingsloane in Burgum en is van tijdelijke duur (drie jaren). Realisatie van deze noodopvang is mogelijk door een koppeling te maken met de nieuwbouw van het bestaande AZC. Tijdens de verbouwing van het AZC is voor de bewoners tijdelijk vervangende woonruimte nodig, een zgn. wissellocatie. Door deze wissellocatie eerder te realiseren kan ze eerst worden gebruikt voor noodopvang van vluchtelingen. Later dan gepland De bouwwerkzaamheden startten medio april 2016. De voorbereidingen van de noodopvang door het COA hebben aanzienlijk meer tijd gevraagd dan vooraf werd gedacht. Uiteindelijk is –met een flinke vertraging- medio april begonnen met de bouwwerkzaamheden. Het COA heeft de gemeente laten weten dat de noodopvang vanaf maandag 11 juli a.s. in gebruik kan worden genomen. Instroom vluchtelingen in Nederland Het is nog niet bekend of er op 11 juli ook daadwerkelijk al vluchtelingen komen en, zo ja, in welke aantallen. Na een grillige en hoge instroom van vluchtelingen in het najaar van 2015 heeft Nederland de afgelopen maanden te maken met een stabiele en lagere instroom van vluchtelingen. De huidige instroom geeft het COA de ruimte om te werken aan een buffercapaciteit om voorbereid te zijn op pieken van instroom.