Rabobank Noordenveld West Groningen nieuwe sponsor Proefboerderij Kollumerwaard

MUNNIKEZIJL - Rabobank Noordenveld West Groningen is de nieuwe hoofdsponsor van de open dagen van Stichting proefboerderijen Noordelijke akkerbouw (SPNA). Tijdens de jaarlijkse open dag op Kollumerwaard op 7 juli is er een driejarig sponsorcontract getekend. Zowel de Rabobank als SPNA gaan voor een vruchtbare samenwerking. 

In Nederland is de Rabobank een brede financiële dienstverlener voor particuliere en zakelijke klanten en wereldwijd is de Rabobank de leidende bank in landbouw en voedselvoorziening. Daaruit voort vloeien de speerpunten die de Rabobank tot 2020 heeft in duurzame ontwikkeling. Zo is de Rabobank op mondiale schaal actief bij het verduurzamen van landbouw- en voedselketens, bijvoorbeeld door actief deel te nemen aan zeven ronde tafels voor verduurzaming van landbouw- en voedselketens. Ze stimuleren klanten om de resultaten van deze ronde tafels in hun bedrijfsvoering te integreren. Ook regionaal werken ze graag samen met innovatieve klanten en partijen die werken aan verduurzaming. Omdat SPNA continu werkt aan akkerbouwvernieuwingen, -verbeteringen en  -verduurzaming is de samenwerking tussen de Rabobank en SPNA dan ook een logische stap.