PvdA Achtkarspelen beëindigt samenwerking met coalitiepartijen FNP en GBA

BUITENPOST - De fractie van de PvdA heeft maandagavond 11 juli vergaderd over de ontstane situatie als gevolg van een door de FNP ingediende motie tijdens de bespreking van de kadernota in de raadsvergadering d.d. 7 juli 2016.  De fractie van de PvdA heeft zich daarbij breed laten adviseren.

De motie betreffende het sociale domein is ingediend nadat alle fracties in de gemeenteraad door de FNP zijn geconsulteerd. Coalitiepartij PvdA werd door de FNP bewust buiten deze consultatie gehouden. De motie behelsde een bezuiniging op het sociale domein ad € 510.000 per jaar die alsdan voor andere doeleinden kan worden ingezet. ,,Over inhoud kunnen we discussiëren, over geschonden vertrouwen en gekrenkte waardigheid niet", aldus de PvdA fractie. De fractie van de PvdA heeft dan ook besloten de samenwerking binnen de coalitie op te zeggen. Onmiddellijk na het besluitzijn de fractievoorzitters van coalitiepartijen FNP en GBA persoonlijk op de hoogte gesteld.