Burgumer Mar, Lits en Leijen beter beschermd tegen overstromingen

BURGUM -   Het gebied Burgumer Mar, Lits en Leijen voldoet weer aan de toekomstige veiligheidsnormen. Het is nu beter beschermd tegen overstromingen en kan meer water afvoeren. De feestelijke oplevering van het gebied tussen Sumar en Eastermar was op dinsdag 12 juli 2016. Tijdens de bijeenkomst overhandigde Wetterskip Fryslân het oude gemaal De Putten met het nieuwe uitkijkpunt aan Staatsbosbeheer. Bovendien is 80 hectare natuur verbeterd.

Wetterskip Fryslân heeft in de Burgumer Mar, Lits en Leijen onder meer kaden verlegd om moerasontwikkeling te stimuleren, natuurwaarden te versterken en de boezem uit te breiden. Ook is er een overloopgebied aangelegd en zijn er watergangen verbreed. Egbert Berenst, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân: ,,Hiermee voldoet het gebied aan de toekomstige veiligheidsnormen, omdat het beter is beschermd tegen overstromingen en er meer water kan worden afgevoerd.’ Daarnaast is er een nieuw gemaal gebouwd.    Samenwerking Het gebiedsplan Burgumer Mar, Lits en Leijen is een mooi voorbeeld van hoe diverse partijen, waaronder de streek, provincie Fryslân (project De Centrale As), gemeente Tytsjerksteradiel, Staatsbosbeheer (grootste grondeigenaar) elkaar hebben weten te vinden. Door samen te werken is het gemeenschappelijke doel gehaald. Een van de voorwaarden voor de aanleg van de Centrale As is een mooie inpassing in de omgeving en het gebied beter achterlaten dan dat het was. Johannes Kramer, gedeputeerde van de provincie Fryslân, hierover: ‘Deze inpassing regelen we met gebiedsontwikkeling. Bij de gebiedsontwikkeling is aandacht voor natuur, landschap, recreatie, landbouw en waterbeheersing. Al die thema’s kom je hier tegen.’ In het gebied Burgumer Mar, Lits en Leijen zijn landbouw en natuur van elkaar gescheiden. Ruim 80 hectare natuur is verbeterd. Dit alles is mogelijk door de medewerking van verschillende boeren die op vrijwillige basis hebben meegewerkt aan de kavelruil die hier voor nodig was. FOTO: JAAP SPIEKER