Groot onderhoud aan 71 woningen Fonteinslanden gestart

Dokkum - Veel interesse bij bewoners voor informatiebijeenkomsten

DOKKUM - SW Vastgoedverbetering knapt in opdracht van Thús Wonen 71 woningen in Fonteinslanden in Dokkum op. De woningen zijn na de ingreep comfortabeler, veiliger en energiezuiniger. De werkzaamheden zijn begin juli van start gegaan. De kwaliteitsverbetering die vanaf juli 2016 per woning wordt doorgevoerd, is niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant van de woningen zichtbaar. Bovendien merkt de bewoner de kwaliteitslag op een positieve manier in de portemonnee. SW Drachten realiseert het onderhoud samen met ketenpartners van Gunst asbestsanering, Buwalda Multiservice, Kobus installatietechniek en van der Meulen tegelzetters. Van buiten naar binnen Om de overlast voor bewoners zo klein mogelijk te houden, worden woningen van buiten naar binnen stap-voor-stap aangepast. Hierdoor kunnen bewoners ook in hun woning blijven wonen gedurende de werkzaamheden. Tot de onderhoudsplannen behoren onder andere dakisolatie, kozijnvervanging, aanbrengen isolatieglas, asbestsanering en schilderwerk. Binnenin de woning zal waar nodig onder meer sprake zijn van vervanging van keuken, douche en toilet en verhoging brandveiligheid. Voor alle woningen geldt een verbetering van de totale energiebalans van de woning met als resultaat een upgrading naar label B. Lagere woonlasten, geen huurverhoging Het resultaat van het groot onderhoud is een comfortabeler, veiliger en energiezuiniger woning. Bovendien wordt zittende huurders geen huurverhoging opgelegd naar aanleiding van het onderhoud. Dat de woningen energiezuiniger worden, scheelt bewoners in de hoogte van de totale woonlasten. Gedurende de werkzaamheden worden de bewoners terzijde gestaan door een bewonersconsulent. Niet alleen voor technische vragen, maar ook persoonlijke zaken kunnen voorgelegd worden. De bewonersconsulent denkt praktisch met de bewoner mee, zodat de overlast aanvaardbaar blijft ook als de bewoner bijvoorbeeld met ziekte te maken heeft. Gedurende de periode juli 2016 tot en met maart 2017 zullen de vaklieden in de wijk aanwezig zijn. Informatiebijeenkomsten Tijdens de informatiebijeenkomsten van 4, 5 en 6 juli jongstleden, zijn de keuzemogelijkheden en de werkzaamheden aan de woningen aan de bewoners persoonlijk toegelicht. Bewoners konden kennismaken met verschillende onderhoudspartijen en hun vragen stellen over de komende werkzaamheden. Voordat deze van start gaan, kunnen de bewoners van de 71 woningen de wijzigingen en keuzemogelijkheden bovendien op afspraak nog eens rustig bekijken in de modelwoning aan de Titus Brandsmastrjitte 1 in Dokkum. Er is dan ook volop de gelegenheid voor vragen en toelichting.